Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

RM – Rapid Manufacturing of metal parts and Manufuture of the toolmaking industry

Andras  Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

RM – Rapid Manufacturing of metal parts and Manufuture of the toolmaking industry

Aktivitetsplan nr. B1 - Resultatkontrakt 2007-2009 

Komplicerede metalemner, som i dag kun kan fremstilles ved støbning eller ved sammenføjning (svejse, lime, lodning m.m.) samt komplicerede værktøjer til plastsprøjtestøbning og trykstøbning af metaller, som er meget dyre og ressourcekrævende at fremstille og derfor ofte fremstilles i østlandene og i Asien, vil i fremtiden kunne fremstilles med RM-teknologien direkte fra digitale data med store økonomiske og tidsmæssige gevinster til følge. Ligeledes vil implantater og dentale proteser kunne fremstilles direkte fra 3D-scanninger.

Fremstillingsindustrien i Danmark skal ændres fra at være en ressourcedreven industri til en videndreven industri ved at tilbyde en velafbalanceret kombination af ny viden og nye innovative teknologier til alle trin i livscyklussen (for et værktøj: emnekonstruktion, værktøjskonstruktion og beregninger, prototyper, test, værktøjsfremstilling, levering af nul-serie, vedligeholdelse og servicering af værktøjet samt til genbrug og endelig miljøvenlig skrotning).

I rapporten: Manufuture A vision for 2020, udgivet i november måned 2004 af EU, er en af hovedkonklusionerne: ‘Der er et behov for at udvikle og implementere en ny europæisk produktionsstrategi, som baserer sig på innovation og udvikling. Dette vil kræve forandring, men til gengæld skabe nye arbejdspladser med stort indhold af viden (og værdi), som så skal sikre størst mulig andel af verdensproduktionen’.

Rapid Manufacturing er et trin på vejen, der kan sikre, at en økonomisk vigtig fremstillingsindustri i Danmark og Europa opnår en position som en meget vigtig videnleverandør af innovative ingeniørmæssige løsninger. Teknologisk Institut vil derfor gå i front for denne satsning ved at investere i en RM- metalmaskine samt i 3D-scanneudstyr til dokumentation.

Formål
Formålet er at tilvejebringe et videngrundlag og demonstrere potentialet gennem udvikling af industrirelevante demonstratorer/cases:

  • For design, konstruktion og fremstilling af komplicerede værktøjer med RM.
  • For design og fremstilling af komplicerede emner i nye metalkompositter med RM.
  • For design og fremstilling af emner til medicoområdet.

Viden skal tilvejebringes ved, at nye RM-værktøjer og RM-metalemner udvikles og testes under relevante produktionslignende forhold, så de nye data kan sammenlignes med de eksisterende teknologier. Dette vil ske gennem et samarbejde mellem virksomheder, brancheforeninger, Teknologisk Institut, universiteter og videncentre i både ind- og udland.

Målgruppe
Værktøjs-, plast-, jern- og metal-, elektronik- og medicoindustrien.

Årlig omsætning for værktøjer fremstillet i Danmark af 2000 ansatte antages at være 1,4 mia. kr. og importen er ca. 1,0 mia. kr. Plast- og gummiindustrien har ca. 30.000 ansatte og omsætter for 20,0 mia. kr. Når RM teknologien er veletableret i værktøjs- og plastindustrien om 5 til 10 år, hvor starten er ved denne kontrakts udløb, har en effektivitetsstigning på 10%  hos 10% af branchen et indtjeningspotentiale på over 0,2 mia. kr. Hertil skal lægges potentialet hos de øvrige brancher som ikke er mindre.