Robot- og automatiseringsteknologi

Kurt  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

Robot- og automatiseringsteknologi

Robot- og automatiseringsteknologi

Aktivitetsplan nr. D1 - Resultatkontrakt - 2013-15

Automatisering kan udnyttes som driver for vækst og nye produkter i fremstillingsindustrien. I aktivitetsplanen udvikles og opbygges viden og teknologi om den nye generation af avancerede industrielle kognitive robotter, som kan anvendes til at differentiere dansk fremstillingsindustri og derved genskabe konkurrenceevnen. Dette gøres med afsæt i temaerne Robot Co-Worker og Strategisk Automatisering.

Robot Co-Worker er et nyt automationskoncept med store konkurrencemæssige muligheder for dansk fremstillingsindustri. Teknologien gør det nemmere og mere intuitivt at programmere robotterne. Her kan operatører direkte konfigurere, instruere og oplære robotterne i åbne miljøer bl.a. via supervision og nye ’touch-screen’ teknologier. Dette vil gøre robotterne mere fleksible og tilgængelige – ikke mindst for danske SMV. Men der er p.t. ingen mulighed for danske virksomheder for at få adgang til den sidste nye og konkurrencemæssigt afgørende forskning og udvikling på området på en kommerciel og virksomhedsnær måde. Teknologisk Institut ønsker med udgangspunkt i aktuelle automationsmuligheder og i samarbejde med virksomheder at omsætte behov og ideer til automationskoncepter, der kan skabe gennembrud i forhold til løsningskoncepter, og som kan udvikles til generiske løsninger, der stilles til rådighed for den samlede målgruppe.

Temaet Strategisk Automatisering gennemføres sideløbende med Robot Co-Worker. Indsatsen skal danne grundlag for den kobling mellem teknologi og forretning, som er nødvendig for at kunne udvikle robotløsninger som differentierer danske virksomheders produkter – resulterende i øget salg som et alternativ til omkostningsbesparelser. Videnbaseret og højteknologisk automatisering kan dermed aktivt anvendes som en primær driver for vækst, udvikling af nye produkter og erobring af nye markeder og markedsandele.

Målgruppen er dansk fremstillingsindustri med særlig fokus på montage- og pakkerioperationer og den danske jern- og metalindustri. Indsatsen vil foregå i et tæt samarbejde med universiteter, som har avanceret udstyr og viden inden for produktion og robotteknologi, og danske fremstillingsvirksomheder hvor produktionen er præget af mange manuelle montage- og pakkeoperationer. Det sidste vigtige element er teknologileverandører, integratorer og systemleverandører til fremstillingsindustrien.