Innovativ distribution i byen - 2013 Konferencen Odense

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Innovativ distribution i byen - 2013 Konferencen Odense

Teknologisk Institut har sammen med konsulent-huset Incentive og en række virksomheder kigget på mulighederne for i højere grad end i dag, at udnytte flere af døgnets timer til distribution af gods.
 

Programmet: Præsentationerne fra arrangementet 10/09/2013 i Odense

Rammer og visioner for fremtidens distribution i by- og bolignære områder, v. Kolding Kommune

Nyt værktøj til nemmere støjvurdering, v. Rambøll

Lean i distribution når man leverer om natten, v. Sanistål

Erfaringer med og potentialer i natdistribution, v. Schulstad

El-hybrid skraldebil - mindre brændstof, støjreduktion og bedre arbejdsmiljø, v. Banke

Besparelser ved omlægning fra dag- til aftenrenovation, v. MLarsen

Kundegrundlaget ved DYT, v. Carlsberg

Til anledningen havde Teknologisk Institut, Incentive og Væksthus Syddanmark inviteret en række leverandører til at fremvise deres nyeste støjreducerende udstyr til distribution af dagligvarer.

Et led i støjsvag affaldshåbdtering er udviklet denne containerAlt dette grej kunne deltagerne nærstudere på en udendørs udstilling i tilknytning til konferencen.

Eksempelvis kunne de opleve den nyeste demomodel af en hybridlastbil fra Volvo. Den dieseldrevne lastbil er udstyret med et batteri til opsamling af bremseenergien.

Der skiftes automatisk over til el ved hastigheder under 25 km/t., så den bliver lydløs ved kørsel fx uden for det offentlige vejnet, hvor støjreglerne som bekendt er særligt strenge for aften- og natkørsel.

De kunne også få demonstreret støjdæmpet container, hånd- og el-palleløftere og meget mere.

Endvidere kunne deltagerne drøfte muligheder for at gennemføre distribution i ydertimerne med arrangørerne bl.a. Teknologisk Instituts transport- og logistikeksperter og få svar på, hvad der skal til for, hvilke udfordringer og løsningsforslag, der er til rådighed for at undgå myldretider ved distribution og herved opnå en mere effektiv og trafiksikker udbringning af gods ved morgen-, aften- og natkørsel.

- Vores erfaring er, at hvis man som distributør vil bringe varer ud i ydertimerne – specielt om natten, så kræver det et indgående kendskab til støjreglerne, en god planlægning, en masse møder med kommunen, en række støjmålinger og et fornuftigt indkøb af relevant støjreducerende udstyr og fx kurser om støjsvag adfærd til chaufførerne. Alt det hjælper vi med at analysere på, sætte i gang og få til at lykkes, fortæller Finn Zoëga og tilføjer, at det nyeste støjreducerende grej typisk er dyrere end det almindelige, men at det til gengæld kan blive tjent ind ved, at vognparken kan blive bedre udnyttet i løbet af døgnet.

Et projekt delvist finansieret af Trafikstyrelsen