Innovativ distribution i byen - Citylogistik

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Innovativ distribution i byen - Citylogistik

Godstransport og trængsel i byerne

Alle ønsker ubegrænset adgang til byerne, men der er kun begrænset plads til køretøjerne, og dermed stiger trafiktætheden, hvilket giver en række af problemer for byens borgere, erhvervsdrivende, medtrafikanter og ikke mindst for miljøet og sikkerheden.

Især den tunge trafik i form af lastbiler, varevogne og renovationskørsel fylder meget i byerne og giver i samspillet med privatbiler, cyklister og fodgængere problemer med fremkommeligheden, sikkerheden og miljøet.

Med en stigende efterspørgsel på hurtige og hyppige leveringer til butikker og forbrugere samt tidsrestriktioner for levering, bliver det en svær opgave for transportørerne at tilrettelægge deres transporter og leveringer effektivt, rentabelt og uden gener for de øvrige trafikanter og beboere.

’Et kig ind i fremtiden’ – Skal vi fremover have leveret flere varer i ydertimerne til byerne?

Natdistribution af frisk brød fra Schulstad     

Et fremtids scenario kunne være. ”Om få år vil de fleste lastbiler være ude af byen i myldretiden.” For der er en gevinst at hente ikke blot for distributørerne, men også for samfundet og forbrugerne.

Lastbiler på vejen i ydertimerne er godt for alle

Flere af eksemplerne fra projektet peger på, at hvis det lykkes at få lastbilerne væk fra byerne i myldretiden, så opnår vi alle en bedre fremkommelighed, en bedre trafiksikkerhed og en mindre udledning af partikler og CO2. Distributørerne kan nå at bringe flere varer ud, spare på brændstoffet og tilbyde chaufførerne en mindre stresset hverdag. Ligeledes peges der på, at den stigende trængsel på vejene særligt i dagtimerne, indførelsen af den nye lukkelov og et ændret forbrugsmønster med en tiltagende e-handel har skabt et større behov for at bringe varer og gods ud i flere af døgnets timer.

Men der er en del, som skal gøres, før lastbilerne kan komme så godt som væk fra vejene i byerne i myldretiden var en af konklusionerne fra konferencen ’Innovativ distribution’.

På udstillingen i forbindelse med konferencen blev der vist flere eksempler på støjsvagt udstyr og dette gav anledning fra flere sider til at drøfte om der kunne være behov for en certificeringsordning a la den hollandske Peak – certificering, som gør det muligt for kommuner og aktører at sikre sig for en forretningsmæssig løsning ved en evt. omlægning.

Et behov for standardisering synes at være udtalt, så man ikke kommer i en situation som virksomhed, at kommuner eller regioner stiller forskellige krav i forbindelse med en omlægning af distributionssystemer, siger Finn Zoëga, Teknologisk Institut, der samtidig tilføjer at en certificeringsordning kunne være vejen, men at man nok også skal sikre sig, at en sådan ordning tager sit udgangspunkt i, at handel og logistik i dag sker internationalt, og at man derfor som minimum bør sikre sig løsninger, der kan dække Europa.