Skybrudssikring

Ulrik Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Skybrudssikring Vand på vejen

Skybrudssikring

Aktivitetsplan nr. A4 - Resultatkontrakt - 2013-15

De seneste år har voldsomme skybrud ramt Danmark, og specielt København har været hårdt ramt. Det har medført skader for milliarder af kroner. Disse omkostninger kan reduceres betydeligt, hvis der foretages skybrudssikring af bygninger og den tilgrænsende infrastruktur. Denne aktivitetsplan fokuserer derfor på at mindske skadesomkostningerne som følge af skybrud og at styrke danske virksomheders position på det internationale marked for skybrudssikring og anden regnvandshåndtering.

Aktivitetsplanen opbygger kompetencer og udvikler nye tjenesteydelser for løsning af følgende identificerede behov inden for skybrudssikring:

 • Hvordan sikres bygninger, indkørsler og parkeringspladser bedst muligt mod skybrud?
 • Hvordan foretages præcise flowmålinger af regnvand på overflader herunder villaveje, indkørsler og parkeringspladser? Bedre flowmåling kan reducere regnvandsreservoirers størrelse markant?
 • Beredskabsplanlægning for bygningsejere i forhold til skybrud.

Aktivitetsplanen er inddelt i følgende aktiviteter:

 1. Udvikling af nye teknologier til sikring af afløbsinstallationer i kældre under skybrud, hvor sikringen er bygningsejernes ansvar.
 2. Sikring af bygninger og infrastruktur mod vand fra skybrud, der ikke kommer via afløbsinstallationerne – fx ny udformning af kantsten, lyskasser, kældernedgange, parkeringspladser og cykelstier.
 3. Optimeret brug af drænanlæg til beskyttelse af bygninger mod opstigende grundvand.
 4. Etablering af vandkorridorer på overfladen i tætbebyggede områder. Erfaringer viser, at vandet løber på overfladen, når der er skybrud. I dag findes modeller, der kan forudsige, hvordan vandet vil løbe under et skybrud på bydelsniveau, men der mangler billige, robuste løsninger til at transportere vandet væk fra bygninger og veje på overfladerne.
 5. Skybrudssikring med intelligente styrede reservoirer, der kan tømmes i takt med truende vejrvarslinger herunder brug af buffertanke og intelligent brug af pumper, vejrradar mv. 
 6. Udvikling af metoder til bedre flowmåling i afløbssystemer (i rør) og på overflader som veje, cykelstier mv.
 7. Beredskabsplanlægning i forhold til skybrud. Aktiviteten er primært rettet mod bygningsejere dvs. virksomheder, boligselskaber og grundejerforeninger.

Udviklingen af serviceydelserne funderes i en række forsknings- og udviklingsaktiviteter, ligesom Teknologisk Instituts store internationale netværk på vandområdet vil være med til at tilføre den danske vand- og afløbsbranche viden om den seneste internationale udvikling på området.

Aktivitetsplanen skal ruste den danske vand- og afløbsbranche til at implementere de bedste løsninger i forhold til skybrudssikring – både i Danmark og på eksportmarkederne. Målgruppen er derudover primært producenter, udførende og rådgivere, der arbejder med skybrudssikring af bygninger mv.