SMErobotics

Kurt Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

SMErobotics

Mere end to tredjedele af europæiske produktionsmedarbejdere er beskæftiget i små og mellemstore virksomheder (SMV). Og disse virksomheders konkurrence-evne består i høj grad af at kunne omstille sig hurtigt til efterspørgslen på markedet, sammenholdt med en høj produktkvalitet. Der opleves derfor et stigende pres på lønomkostningerne i Europa på denne type produktion.

Robotter har tradtitionelt været rigtig gode til at udføre repetitive opgaver længe ad gangen, men for SMV, der ofte skal stille om for at producere mindre men flere serier, så har robotter hidtil ikke haft en tilstrækkelig fleksibilitet indbygget, at en forretningsmodel har kunnet hænge sammen. Typisk indfører man en robot til at håndtere en enkelt opgave eller proces, men hvis der ofte skiftes ud i processerne, så har robotter været noget begrænsede i brug og anvendelse, til at man får tilstrækkelgit ud af dem.

Produktionen hos SMV er ofte mindre struktureret og indeholder flere usikkerhedsmomenter i processen. Skal man anvende kendt teknologi på markedet i dag, vil det resultere i uhyre komplicerede systemer og en høj kompleksitet i integration, at tilbagebetalingsgraden på systemet ligger langt ude i fremtiden.

I stedet bør nye kognitive evner indgå i udstyret og kognition bør finde sted i både robot og menneske, således at medarbejdernes viden kan udnyttes fuldt ud og kravene til produktivitet og konkurrenceevne kan opfyldes. Derudover bør de begreber og symboler, der anvendes i dialoger, nødvendigvis danne en fælles forståelse for at sikre brugervenlighed.

En produktiv og alsidig kognitiv robot til SMV produktionslinier er målet, så vi kan se længere end de i øjeblikket begrænsede robotmuligheder til fleksibel produktion. Visionen med SMErobotics er at udvikle sådanne robotter og installere dem i SMV produktionslinier, med langsigtede forbedringer i produktiviteten i sigte. Det kræver principper for, hvordan man kan udvikle og integrere sådanne systemer samt en metode til at fremme deres anvendelse, ved at kunne estimere slutbrugernes fordele (økonomiske, tekniske og ergonomiske). Således bidrager SMErobotics til det samlede IKT-mål o, at forbedre den europæiske industris konkurrenceevne ved at levere indvirkninger på produktivitet og innovation på tværs af fremstillingssektoren ("Europa 2020"-strategien).

Med disse robotsystemer kan mennesker og robotter sammen i fællesskab samarbejde og håndtere en større mængde usikkerheder i SMV-lignende produktions-scenarier og er symbiotisk i stand til at lære af hinanden og til at lære fra tidligere håndtering af usikkerheder.

- Formålet med SMErobotics er at skabe det teknologiske fundament for rentable og intelligente robotløsninger til små og mellemstore fremstillingsvirksomheder, forklarer projektkoordinator Martin Haegele fra Fraunhofer IPA målet bag initiativet, som løber over en fireårig periode og modtager EU-midler under det 7. rammeprogram.

Formålet med SMErobotics er at gøre den industrielle robot SMV-kompatibel: At kombinere den høje produktivitet, konstante kvalitet og usvigelige nøjagtighed fra moderne robot-systemer med de fleksible, kundeorienterede produktionsmetoder karakteristisk for SMV'er.

For at nå dette mål skal setup, drift og vedligeholdelse gøres meget mere enkel og robotternes tilpasningsevne til forskellige arbejdsmiljøer, processer og opgaver skal forbedres.

Partnere

 • Fraunhofer IPA
 • Comau Robotics
 • Fortiss
 • Güdel
 • DLR
 • Kuka
 • GPS
 • Reis Robotics
 • Lund Universitet
 • Teknologisk Institut

I nedenstående video kan man se en SMErobotics-case fra Danfoss Drives