Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed

Kaj L. Bryder

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 20.

Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed

Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed

Aktivitetsplan nr. H2 - Resultatkontrakt - 2013-15

Kendskab til de nyeste standarder og krav samt mulighed for test og dokumentation af produkter og processer er en forudsætning for, at virksomhederne kan sælge deres produkter i ind- og udland. Der er også ofte behov for vejledning og anden support angående produktgodkendelser og -certificering, herunder i forbindelse med notificering i henhold EU’s direktiver og forordninger. Dette gælder ikke mindst for SMV, der sjældent kan dedikere personale til at opbygge den særlige ekspertise, der kræves til denne opgave. På de områder, som har særlig præference for Danmark, er det også vigtigt proaktivt at påvirke de fremtidige krav til standarder.

Teknologisk Institut kan tilbyde og vil yderligere udvikle vigtige ydelser på dette felt med udgangspunkt i deltagelse i mere end 50 standardiseringsudvalg og i europæiske netværksmøder om EU-direktiver og forordninger samt i prøvningslaboratorier med et betydeligt internationalt samarbejds- og kontaktnet.

Indsatsen vil primært omfatte følgende ydelser, der relaterer sig til nye udfordringer inden for energi, miljø, bæredygtighed og sikkerhed, der er vigtige områder for det danske samfund og for danske konkurrenceevne:

1. Ecodesign, hvor sigtet – med afsæt i det nye Ecodesigndirektiv – er at kunne tilbyde såvel videnformidling og sparring som prøvningsfaciliteter for udvalgte Ecodesign-områder, bl.a. i fortsættelse af det nyetablerede Green Lab for Energy Efficiency in Buildings.

2. Byggevareforordning (CPR), hvor der vil blive udbudt viden og sparring samt supplerende prøvningsmuligheder relateret til de – i forhold til det tidligere Byggevaredirektiv (CPD) – nye krav til bæredygtighed og med hensyn til Dangerous Substances fra byggevarer.

3. Maskin- (MD), Trykbeholder- (PED) og ATEX-direktiverne, hvor ny videnformidling bl.a. er rettet mod Sikre Styresystemer samt nye beregningsmodeller og kurser.

4. Drikkevandskomponenter og -anlæg, hvor der tilbydes såvel viden og rådgivning om internationale krav til komponenter og produkter, fx armaturer og rør, som prøvningsmuligheder med henblik på opfyldelse af danske krav, såvel som anerkendelse hos europæiske certificeringsordninger.

Aktivitetsplanens målgruppe og forventede samarbejdsparter er:

  • SMV og større virksomheder inden for dansk produktion af komponenter og systemer primært inden for energi, miljø, bæredygtighed og sikkerhed.
  • Brancheorganisationer: Dansk Byggeri, Dansk Energi, DI, Håndværksrådet, Tekniq, TUN, Veltek, Varmepumpefabrikantforeningen med flere.
  • Dansk Standard samt certificeringsorganer med flere, fx ETA DK.
  • Udenlandske test- og certificeringsorganer, bl.a. SINTEF, NEMKO, NSV, NEK, SP, SITAC, DVGW, KTV og WRAS.