Svømme- og idrætshaller har i 2008 sparet over 1.000 tons CO2

Ole  Bisted

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 51.

Svømme- og idrætshaller har i 2008 sparet over 1.000 tons CO2

Et samarbejde mellem Teknologisk Institut og DONG Energy giver svømme- og idrætshaller nye muligheder for at få renoveret utidssvarende anlæg og nedsætte energiforbruget. Instituttet leverer specialviden, og DONG Energy lånefinansierer det nye anlæg, hvis idrætsanlægget ikke selv har mulighed for at klare dette.             

Af Ole Bisted, Svømmebadsteknologi

Den nye finansieringsmulighed betyder, at hvis en teknisk forundersøgelse udført af Teknologisk Institut og DONG Energy viser, at en investering i en energibesparende teknisk løsning kan tjene sig selv hjem inden for en acceptabel tidshorisont – typisk 5-6 år – så kan hallen få projekteret og installeret fx nyt ventilationsanlæg uden selv at skulle betale en krone. Omkostningerne til projektering og installering finansieres af DONG Energy, og beløbet tilbagebetales over en aftalt periode ved hjælp af den opnåede energibesparelse.

Selv om ordningen kun har fungeret i ca. 1 år, har der allerede været stor interesse for at gøre brug af denne meget fordelagtige mulighed for både at spare penge til gavn for driftsøkonomien, få bedre luftkvalitet til gavn for brugerne og personalet og som side-gevinst at yde et bidrage til at hjælpe miljøet ved en mindre CO2-udledning.

Svømmehal

SYV HALLER HAR ALLEREDE NYDT GODT AF DE NYE MULIGHEDER FOR AT SPARE ENERGI
Fem svømmehaller og to idrætshaller har i løbet af 2007/2008 fået udført omfattende moderniseringer af deres ventilationsanlæg og pumpeanlæg og kan nu glæde sig over at have fået tip-top moderne anlæg med automatisk styring og overvågning og kan se frem til at høste den økonomiske gevinst i form af lavere driftsudgifter til køb af energi.

En opgørelse, som DONG Energy og Teknologisk Institut har foretaget for 2008 viser, at de syv anlæg tilsammen har nedsat energiforbruget med ca. 1.200.000 kWh el-energi og ca. 300.000 kWh varmenergi. Det svarer til, at hallerne tilsammen har nedbragt udgiften til køb af energi med over 2 mio. kr. i 2008.

LAVERE ENERGIFORBRUG HJÆLPER OGSÅ MILJØET!
Klima og miljø er som bekendt sat højt på dagordenen, og i december i år er Danmark vært for det store internationale klimatopmøde, hvor der vil være fokus på at begrænse udledningen af CO2, som påvirker miljøet i form af stigende temperaturer på jorden, hvilket på sigt kan skabe uoverskuelige ændringer i miljøet.

Ved omdannelse og forbrænding af traditionelle energikilder som benzin, olie, gas, kul og træ dannes en given mængde CO2, som udledes sammen med røggasserne fra forbrændingen. Det betyder, at hver gang man på et el-kraftværk producerer 1 kWh strøm, som sendes ud til forbrugerne, så udledes der en CO2-mængde på ca. 0,8 kg. Ved fremstilling af fjernvarme i et moderne kraft/varmeanlæg giver 1 kWh produceret varmeenergi ca. 0,25 kg CO2.

Med de energibesparelser, som de syv haller har opnået bare i 2008, så betyder det omregnet, at de har hjulpet miljøet ved at udlede over 1.000 tons mindre CO2 end tidligere. Det er flot klaret, og når der i Danmark findes over 400 større svømmehaller og over 1.000 idrætshaller, så er der store muligheder for, at svømme- og idrætshaller tilsammen kan opnå langt større energibesparelser og yde et større bidrag til  hjælp for miljøet.