Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Teknologisk Instituts strategi og Resultatkontrakt med Rådet for Teknologi og Innovation 2010-2012 - Strategiområder

Andras  Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Teknologisk Instituts strategi og Resultatkontrakt med Rådet for Teknologi og Innovation 2010-2012 - Strategiområder

Videnudvikling, videnoverførsel og videnanvendelse i Danmark

Vi sætter ambitiøse mål for vores forretningsudvikling inden for innovation, ressourceopbygning og internationalisering til gavn for danske virksomheder, dansk erhvervsliv og det danske samfund i en global kontekst og krisesituation.

For at nå de ambitiøse mål adresserer strategiplanen otte globale og nationale megatrends. Disse centrale faktorer præger samfundsudviklingen generelt og påvirker dermed også i større eller mindre grad danskernes hverdag og styrer de behov, som Instituttets strategi skal være lydhør over for.

I udmøntningen af de omtalte aktiviteter har vi inddelt disse i syv strategiområder med tilhørende Resultatkontrakt med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI):

 

Overordnet er ambitionen konstant – på kundernes og samfundets vegne – at være på forkant med udviklingen inden for alle aktivitetsområder.

Med vores 1.000 højtuddannede medarbejdere og flere end 900 med fast arbejdssted i Danmark ønsker vi at fastholde Teknologisk Institut som en af landets centrale udviklingsorganisationer, der styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne også globalt. Det er vitalt at have et højt videnniveau og laboratorier med udstyr, som matcher de bedste aktører internationalt. Dette giver os de bedste forudsætninger for at sikre, at Danmark bevarer sin position som et innovativt samfund på et højt teknologisk niveau.

Med overtagelsen af Danish Meat Research Institute (tidligere Slagteriernes Forskningsinstitut) i efteråret 2009 cementerer vi vores ønske om at fastholde en industriproduktion og væsentlige udviklingsopgaver i Danmark til glæde for et stort primært erhverv men også for underleverandører og andre heraf afledte aktiviteter.

Så for Teknologisk Institut er kursen klar: Vi vil arbejde for højteknologisk viden og herved sikre, at Danmark kan forblive et velfærdssamfund i kraft af vores brede faglige kompetencer.

Målsætninger
Teknologisk Instituts strategi for perioden 2010-2012 retter sig mod at opfylde tre overordnede sammenhængende mål.

Innovation
Danmark og danske virksomheder i alle størrelser taber terræn i den internationale konkurrence. Produktionen, selv af mere komplicerede produkter, har længe været under outsourcing og kan ikke trækkes konkurrencedygtigt tilbage.

Det er Teknologisk Instituts mål, at der i strategiperioden iværksættes 30 klynger for international innovation med Instituttet som primær videninstitution og katalysator, og at der udmønter sig mindst 30 innovative produkter eller ydelser med potentiale på det globale marked.

Kompetenceudvikling
Kompetence- og videnniveauet hos Teknologisk Instituts medarbejdere og kvaliteten af vores infrastrukturelle faciliteter i form af avancerede udviklings- og prøvningslaboratorier er afgørende faktorer for, at vi kan spille den nødvendige rolle som de danske virksomheders videninstitut i deres globale udfordring og omstilling.
Teknologisk Institut har en lang tradition for at gå foran, når det handler om at introducere de nyeste teknologier og innovationsprocesser, før markedet har erkendt disse.

Det er Teknologisk Instituts mål, at der i strategiperioden anvendes mindst 10% af vores omsætning til kompetenceudvikling af vores medarbejdere i form af forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter samt efteruddannelse. Det er samtidig vores mål, at der i strategiperioden anvendes mindst 150 mio. kr. til at investere i avanceret udstyr i vores udviklings- og prøvningslaboratorier.

Internationalt samarbejde
Det er vores overbevisning, at vi bedst bistår de danske virksomheder i den internationale udfordring fra en solid base i Danmark – men det skal ske ved at øge samarbejdet med førende udenlandske universiteter, videninstitutioner og innovative virksomheder om forskning, udvikling, videnudveksling og innovation. Danske virksomheder og relevante danske universiteter og videninstitutioner skal i det omfang, det er muligt, involveres direkte i dette samarbejde.

Det er Teknologisk Instituts mål, at der i strategiperioden indgås mindst 30 strategiske samarbejdsaftaler med førende universiteter og forskningsinstitutioner i mindst 10 førende lande fordelt på alle kontinenter. Det er samtidig vores mål, at der iværksættes mindst 30 store internationale forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter med medvirken af danske virksomheder og interessenter.

EnergyFlexHouse
Teknologisk Institut har i 2009 afsluttet opførelsen af det multifleksible udviklingslaboratorium for energieffektivt og bæredygtigt byggeri EnergyFlexHouse – en investering til mere end 25 mio. kr. EnergyFlexHouse vil i den kommende strategiperiode være et omdrejningspunkt for forskning, udvikling og innovation på området.

EnergyFlexHouse - Fotomanipulation

EnergyFlexHouse på Teknologisk Institut er omdrejningspunkt for forskning, udvikling og innovation.

Det vil samtidig være et væsentligt element i vores interne kompetenceopbygning. Endelig har konceptet omkring EnergyFlexHouse vist sig så internationalt interessant, at der har åbnet sig mulighed for at opføre EnergyFlexHouse the American way i San Jose i Californien i samarbejde med San Jose State University, innovative amerikanske virksomheder og førende danske virksomheder på bygningskomponentområdet.

Lykkes det, vil der blive tale om et unikt eksempel på et internationalt samarbejde om videnopbygning og videnudveksling, der vil give innovative danske virksomheder gode muligheder for at produktudvikle til det amerikanske marked.