Teknologiudnyttelse i kødindustrien

Lena  Sloth

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 61.

Teknologiudnyttelse

Teknologiudnyttelse i kødindustrien

Fredag d. 29. november blev et nyt forskningssamarbejde mellem DMRI og Aarhus Universitet (DPU) skudt i gang. Samarbejdet skal styrke kødindustrien og har til formål at udvikle en bedre praksis inden for teknologiudnyttelse og design af produktionsteknologi. Baggrunden for at indlede samarbejdet er først og fremmest, at kødindustrien igennem de seneste 20 år har investeret intensivt i ny teknologi og automatisering for at opnå konkurrencefordele. Det har betydet, at mange arbejdsrutiner har ændret sig, og medarbejderne har skullet vænne sig til en ny hverdag, hvor udførelsen af arbejdet er afhængig af teknologien. Det er derfor essentielt, at medarbejdere forstår sammenhængen mellem deres adfærd og teknologiens reaktioner.

Der er foretaget en indledende analyse af et moderne typeslagteris situation i forhold til teknologi- og kompetenceniveau samt organisering. Analysen viser, at der i visse områder på slagterierne er et lavt automatiseringsniveau, mens der i andre dele er et meget højt niveau af automatisering. Som en konsekvens af den stigende konkurrence på det globale marked, er tendensen dog, at flere og flere funktioner på slagterierne bliver automatiserede. Det skærper nødvendigheden for at forstå samspillet mellem mennesker og teknologi. På baggrund af projektet forventes det, at slagterierne kan øge deres indtjening, samtidig med at den nye viden kan bruges til at designe nyt produktionsudstyr

 

Det overordnede mål med projektet er at styrke slagteriernes indtjening ved at udvikle nye metoder til teknologiudnyttelse. Det forventes også, at denne nye viden samtidig kan bruges til at designe nyt produktionsudstyr. Der er foretaget en indledende analyse af et moderne typeslagteris situation i forhold til teknologi- og kompetenceniveau samt organisering. Analysen viser, at der i visse områder på slagterierne er et lavt automatiseringsniveau, mens der i andre dele er et meget højt niveau af automatisering. Som en konsekvens af den stigende konkurrence på det globale marked, er tendensen dog, at flere og flere funktioner på slagterierne bliver automatiserede. Det skærper nødvendigheden for at forstå samspillet mellem mennesker og teknologi.

 

De tværgående funktioner skal styrkes

Idéen til projektet stammer fra DMRI’s udviklingsarbejde i kødindustrier rundt om i Danmark. Baseret på disse input er idéen at skabe et forsknings- og udviklingsprojekt, der fagligt og processuelt udvikler den gruppe af medarbejdere, der har tværgående funktioner ved at skabe et tættere samarbejde baseret på videndeling. Det vil løfte deres kompetenceniveau og forståelse af produktionen. I sidste ende vil det betyde, at de tværgående medarbejdere vil blive mere kompetente til at løse de produktionsmæssige udfordringer.

 

Antropologiske metoder skal sikre afsættet

Projektet er et for-projekt og er en del af resultatkontrakten ”Produktionsteknologi til fødevarer”. Projektet er baseret på antropologiske studier og feltarbejde og foretages af postdoc Jamie Wallace og professor Cathrine Hasse fra Aarhus Universitet (DPU). For-projektet vil blive baseret på et etnografisk studie samt en række aktionsforskningsforsøg og vil løbe over de næste to år.

 

DMRI sætter de kommende år øget fokus på temaet ”Human Centered Manufactoring” inden for kødindustrien og fødevaresektoren, hvor teknologiimplementering og -udnyttelse samt brugerrettet design er centrale elementer.

Er man interesseret i at høre nærmere, kan man kontakte konsulent Rune Egedal Westergaard på tlf. 70 20 11 72 eller mail rdw@teknologisk.dk.