Temperaturmodeller kan spare dyrebar procestid

Anette Granly Koch

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 39.

blå graf

Temperaturmodeller kan spare dyrebar procestid

Matematiske ligninger og modeller kan give fødevareproducenter svar på sammenhænge i produktionen, f.eks. mellem ændringer i deres produktionsprocesser og produktionssikkerheden.

Kan man fx forkorte procestiden, sænke temperaturen under produktion eller minimere risikoen for overbehandling af en fødevare? Fødevareindustrien ønsker til stadighed at reducere deres produktionsomkostninger og matematiske ligninger og modeller kan være med til at afklare dette. Output af modellerne er et redskab, som kan anvendes til den grundlæggende planlægning af produktionen, procesdesign, beregning af afvigelser eller receptudvikling. Nogle modeller beskriver, hvad der sker inde i et konkret produkt under opvarmning eller de kemiske processer deri, mens andre fokuserer på hele eller dele af processen.

Her ses et eksempel på anvendelsen af termiske modeller i form af følgende fysiske ligning:

ligning2

Ligningen beskriver udviklingen i temperaturen i et cylindrisk produkt over tid. T er temperaturen, som er en funktion af tiden, t, samt den radiale og den aksiale position, r og z. kT er varmeledningsevnen, ρ er densiteten og cp er varmekapaciteten.

De sidste tre værdier skal bestemmes separat, og er enten konstante eller afhænger af hvordan produktet ændres under opvarmning.  En løsning til denne ligning ser for eksempel ud som vist på topbilledet.