Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer - status juli 2014

Jack  Anderson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 52.

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer - status juli 2014

Projektet er godt i gang med at opfylde de opstillede mål for projektet.

På laboratorieniveau har deltagerne blandt andet set nærmere på udvikling og afprøvning af forskellige potentielle teknologier til at opnå større modstandsdygtighed over for svovlbrinteangreb af betonrør. Der er også udviklet en generisk forsøgsopstilling, der giver identiske prøvningsforhold og mulighed for løbende målinger af betonrørs modstandsdygtighed over for svovlbrinte.

I projektets indledende fase er forskellige teknologier til forbedret syrebestandighed testet, herunder kalkstenstilslag, geopolymer – alkalisk aktiveret flyveaske, Calcium Aluminate Cement, slaggecement, plastisk beton i stedet for tørbeton samt Xypex – Admix (1,5 og 2,5 vægtprocent af binder) og coating.

Der er desuden designet recepter med identiske pastaindhold med standardrecept for betonrør som reference – dog med et højere pastaindhold i den plastiske beton - samt produceret prøveemner (Ø100, højde 80 mm) på kompaktor for de forskellige teknologier og for standardrecept som reference. Derudover er udborede kerner fra standardrør anvendt som yderligere reference.

Efterfølgende er forskellige prøveemner blevet eksponeret til en 1 % svovlsyreopløsning og syretestet efter en modificeret version af ASTM C267.  Prøveemnerne er løbende inspiceret ved hjælp af vejning og fotodokumentation. Umiddelbart fungerer alle teknologier bedre end referencen, især kalkstenstilslag, geopolymer og slaggecement virker lovende.

Der er også foretaget undersøgelse af, hvordan de forskelige teknologier påvirker betonens egenskaber, som fx styrke og frostbestandighed, i forhold til standardrecept for betonrør som reference. Endvidere er foretaget petrografisk undersøgelse af prøveemner før syrepåvirkning.

På baggrund af disse tests og undersøgelser er teknologierne kalkstenstilslag og slaggecement udvalgt til fuldskalaforsøg i fase 2. Her er de udvalgte teknologier implementeret i produktionen hos betonvareproducent i form af tilpasning, optimering og dokumentation af egnethed.

Lige nu arbejdes der på at eftervise, at de afløbsrør der er udviklet i projektet, kan implementeres i byggeriet. Dette gøres ved at etablere forsøgsrørstrækninger i Nordjylland i løbet af efteråret, hvor de nyudviklede betonrør placeres i de ekstremt aggressive miljøer, som i dag hersker i de danske spildevandsledninger.