Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer

Projektstart januar 2013. Projektafslutning december 2015.

Siden første halvdel af det 20’ende århundrede, har korrosion af betondele i afløbssystemer været opfattet som et væsentligt problem både nationalt og internationalt. Der har i tidens løb været forsøgt flere forskellige løsningsmodeller, som ikke har ført til fuldt tilfredsstillende resultat.

Korrosionen i betonrørene er forårsaget af svovlsur nedbrydning af spildevandsledningernes beton, som følge af svovlbrinte dannet ved anaerob bakterievækst i spildevandet. Ofte er det nødvendigt at udskifte betonrør efter blot få år på trods af en langt længere forventet levetid. Svovlbrinte-nedbrydningen kan reducere levetiden af et betonrør med helt op til 70 %.

Kommunalreformen i 2007 i Danmark har medført, at rensning af spildevand i stigende grad centraliseres. Det betyder lange trykledninger og dermed længere opholdstid i fuldt løbende rør, hvor der ikke sker nogen tilførsel af ilt. Samtidig separeres spildevand og regnvand i stigende grad, hvorved koncentrationen af diverse kemiske stoffer i spildevandet øges. Begge disse ændringer fremmer dannelsen af svovlbrinte, og accelererer dermed nedbrydningen af betonrør.

Mål for projektet

  • Udvikling og afprøvning af forskellige potentielle teknologier til opnåelse af større modstandsdygtighed over for svovlbrinteangreb af betonrør på laboratorieniveau.
  • At udvikle en generisk forsøgsopstilling, der giver identiske prøvningsforhold og mulighed for løbende målinger af betonrørs modstandsdygtighed over for svovlbrinte.
  • Afprøvning af én eller to nyudviklede teknologier i en fuldskala ledningsentreprise.

Deltagere

  • Teknologisk Institut
  • RC Betonvarer A/S
  • Aalborg Forsyning, Kloak A/S
  • HOFOR A/S

Projektstatus juli 2014

I juli 2014 er projektet ca. halvvejs gennem projektperioden. Der er foretaget udvikling og afprøvning af forskellige potentielle teknologier til at opnå større modstandsdygtighed over for svovlbrinteangreb af betonrør og der er udvalgt teknologier til fuldskalaforsøg i projektets 2. fase. I efteråret 2014 etablerer projektpartnerne forsøgsrørstrækninger i Nordjylland.

Her kan du læse mere om projektets status