Udviklingsområde: Intelligent anvendelse af IKT

Andras  Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Udviklingsområde: Intelligent anvendelse af IKT

Informations- og kommunikationsteknologien (IKT) kan anskues fra to synsvinkler. Den ene vinkel vedrører anvendelsen af IKT som et væsentligt element i udviklingen af virksomhedernes konkurrenceevne og innovation. Den anden vinkel vedrører udviklingen af IKT, hvor et stort antal danske virksomheder udvikler og producerer avanceret software og elektronik.

Intelligent anvendelse af IKT kan dels medvirke til at øge produktivitet og produktkvalitet, men åbner også op for andre og mere radikale former for innovation og udvikling, fx nye typer af produkter, nye forretningsmodeller, nye distributionsmetoder, nye former for services eller nye markedsføringskanaler.

På udviklingssiden er det afgørende for de danske IKT-virksomheders fortsatte konkurrenceevne, at de bevarer og udbygger et solidt greb om og overblik over teknologierne, og at de har adgang til den nyeste viden og de nyeste metoder på området.

Udviklingen af IKT forløber ad flere forskellige spor. IKT-understøttelsen af forretningsadministration og offentlig forvaltning er nu så integreret i effektivisering og udvikling af disse områder, at interessen for alvor begynder at samle sig om mulighederne for at tilpasse eksisterende systemer til konstant ændrede behov på en hurtig og effektiv måde. Produktiviteten i disse forandringsprocesser skal øges markant. Spørgsmålet om øget produktivitet vedrører derved ikke blot den tekniske software- og systemudvikling, men også det strategiske arbejde med behovsafklaring, kravspecifikation,  begrebsfastlæggelse, sektorstandardisering m.m. som en integreret del af forretningsudviklingen. Et andet væsentligt spor vedrører mængden af software i apparater og nedbrydningen af grænserne mellem hardware og software. Mængden af software i standard-chips stiger støt og gør det påkrævet med en metodemæssig oprustning i apparatindustrien i lighed med den udvikling, der startede inden for administrative softwaresystemer for år tilbage. Problemer i form af dårligere kvalitet og produktivitetsproblemer er allerede en realitet for mange virksomheder. Problemerne er størst for mindre og mellemstore virksomheder, som ikke har en stor global høj-volumen produktion til dækning af udviklingsomkostningerne.

De prioriterede udviklingsaktiviteter sigter imod at styrke Instituttets viden- og udviklingsmæssige grundlag med udgangspunkt i de IKT-områder, hvor Instituttet i forvejen står stærkt, og hvor der er et væsentligt markedspotentiale på lidt længere sigt.

Robotteknologi
Teknologisk Instituts teknologi-, kompetence- og forretningsudvikling skal målrettes mod behov og trends i robotmarkedet. Der vil således blive igangsat et Center for Robotteknologi i 2007 i Odense i samarbejde med RoboCluster og Teknisk Fakultet, Syddansk Universitet, med henblik på at opbygge fælles fysiske robotfaciliteter og -laboratorier. Robotteknologi omfatter i denne forbindelse teknologier og kompetencer inden for mekanik, elektronik, aktuatorer, styringer og energiforsyninger, sensorer og behandling af sensordata, integration og koordination mellem komponenter, robotter og brugere samt intelligent adfærd og kognitive evner.

Skandinaviens Auto-ID Center: Intelligent IKT gennem RFID
Teknologisk Institut skal samle viden om integrerede procesanvendelser, hvor RFIDteknologier (Radio Frequency Identification)  er et samlende element med særlig vægt på fødevarer, farmaka, tekstil/non-food og byggeri. Dette kræver standardiseringsviden, deltagelse og videnhjemtagning til opbygning af test- og dokumentionsberedskab for sikring af fortsat adgang til markeder, hvor RFID er eller bliver myndigheds- eller kundekrav.

Med udgangspunkt i de eksisterende modelleringsparadigmer som fx Unifi ed  Modeling Language og initiativerne fra Object Management Group og Model Driven Architechture skal dansk software- og systemudvikling hjælpes op i næste liga.

HW/SW Co-Design
Produktiviteten i systemudvikling af indlejrede systemer skal øges, og samtidig skal virksomhedernes innovationsevne øges betragteligt, ved at de traditionelt fastlåste skel mellem hardware (HW) og software (SW) brydes op. Derved vil der kunne skabes helt nye typer af intelligente produkter – også i brancher, der traditionelt ikke har tilføjet produkterne IKT-baseret intelligens. Der knytter sig et voldsomt innovationspotentiale til næsten alle produkter, hvis de sættes i stand til at kommunikere (trådløst).