Udviklingsområde: Produktivitet og internationalisering

Andras  Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Udviklingsområde: Produktivitet og internationalisering

Som konsekvens af globaliseringen presses danske virksomheder i stigende grad på pris og effektivitet. En fortsat udvikling og optimering af produktiviteten er derfor afgørende for såvel danske produktionsvirksomheders som udviklingsvirksomheders evne til at overleve i den globale økonomi.

Nye ledelsesmetoder vinder frem, og et særligt fokusområde er byggeriet, hvor udviklingen i produktiviteten gennem flere år har været stagnerende, og hvor nye industrialiserede produktionsmetoder samtidig vinder indpas. Også læring og arbejdsmiljø har stor betydning for virksomhedernes evne til at forøge produktiviteten.

Ud over at produktiviteten løbende skal optimeres, hvis virksomhederne skal overleve i den internationale konkurrence, er også virksomhedernes adgang til en stærk national teknologisk infrastruktur væsentlig. Virksomhederne skal kunne få internationalt orienteret rådgivning på områder, der spænder lige fra den rette strategi for outsourcing til regler og direktiver, som gælder for deres produkter på internationale markeder. Dette gælder i særdeleshed for små og mellemstore virksomheder uden mulighed for på egen hånd at tilegne sig denne viden.

Virksomhederne har på denne baggrund behov for en stærk aktør, som på grundlag af FoU-baserede spidskompetencer – delvis baseret på videnhjemtagning gennem deltagelse i internationale FoU-programmer – kan fremme produktivitetsudviklingen gennem målrettet og kundetilpasset rådgivning.

De prioriterede resultatkontraktaktiviteter for 2007-2009 sigter mod at sætte Instituttet i stand til at levere ’up front’ rådgivning og bistand til danske virksomheder med fokus på produktivitetsudvikling, kvalitetsudvikling og produktivitetsfremmende produktionsteknologier. Endelig sikrer aktiviteterne, at den teknologiske infrastruktur omkring laboratorier og viden om regler og international certificering udbygges i takt med virksomhedernes behov.

RM – Rapid Manufacturing of metal parts and Manufuture of the tool making industry
Formålet med denne aktivitet er at tilvejebringe et videngrundlag og demonstrere potentialet for teknologien gennem udvikling af industrirelevante demonstratorer/cases. Viden skal tilvejebringes, ved at nye RMværktøjer og RM-metalemner udvikles og testes under relevante produktionslignende forhold. Dette vil ske gennem et samarbejde mellem virksomheder, brancheforeninger, universiteter og videncentre i både ind- og udland.

Produktion, styring og overvågning af betonkonstruktioner med robotter og sensorer
De nye muligheder med robotteknologi og indlejrede, trådløse, passive sensorer udnyttes til at udvikle nye unikke betonkonstruktioner samt intelligente overvågningssystemer, der også kan optimere udførelse, drift og vedligehold af betonkonstruktioner. Aktiviteten har en banebrydende tværdisciplinær tilgang.

24 timer – et svar på globaliseringens udfordringer
Formålet med aktiviteten er, at målgruppevirksomhederne skal have øget overblik og forstå de globale udfordringer og muligheder. Målet er at præge virksomhedernes villighed til transformation, deres praktiske formåen her og nu samt planer for et globalt engagement og fordelene heraf.

Udvikling af byggeriets produktivitet og kvalitet – specielt for små og mellemstore virksomheder
Aktiviteten bygger bro mellem den teoretiske byggematerialeforskning og den praktiske udførelse på byggepladser, som ofte er præget af små og mellemstore virksomheder. Hertil kommer, at aktiviteten skal sikre målgruppen hurtig og effektiv adgang til opdaterede prøvnings- og dokumentationsmetoder, som modsvarer de stillede lovgivningsmæssige krav. Dette er også relevant for de store danske virksomheders eksportmuligheder.

Eye-opener Lean

Formålet med denne aktivitet er at videreudvikle og optimere de små og mellemstore virksomheders evne til at overleve i den globale økonomi. Succes inden for de globale rammer forudsætter fx lavere omkostninger, forbedret kvalitet, hurtigere leveringsevne, større integration i branchers værdikæder og hurtigere produktudvikling - succes som den nyeste udvikling inden for lean kan bibringe virksomhederne.