Vand erstatter miljøskadelige kølemidler i nye køle- og airconditionanlæg

Claus Schøn Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 14.

Vand erstatter miljøskadelige kølemidler i nye køle- og airconditionanlæg

Japanske og danske virksomheder står bag et gennembrud indenfor klima- og miljøvenlige køle- og airconditionanlæg med udviklingen af et unikt og konkurrencedygtigt design med almindeligt vand som kølemiddel.

Udviklingen af en ny type kompressor, der teknisk set minder om en jetmotor, betyder at almindeligt vand kan erstatte de mere miljøbelastende syntetiske HFC-kølemidler i store køleanlæg samtidigt med at der typisk opnås en betydelig energibesparelse. Den nye teknologi forventes færdigudviklet indenfor få år.

Japan og Danmark i tæt samarbejde
Udviklingen af det nye system er foregået i et internationalt samarbejde med det japanske firma Kobe Steel, Ltd., de japanske elselskaber The Tokyo Electric Power Company Incorporated, Chubu Electric Power Company Incorporated, The Kansai Electric Power Company Incorporated, Central Research Institute of Electric Power Industry, den danske afdeling af det amerikanske firma Johnson Controls Incorporated, samt Teknologisk Institut med økonomisk støtte fra Energistyrelsen.

Det grundlæggende aerodynamiske design og testarbejde er foretaget af Teknologisk Institut, som har investeret ca. 5 mio. kroner i avancerede testfaciliteter. Udviklingsarbejdet har varet næsten syv år og har haft et budget på knapt 40 mio. kroner.

”Der er tale om en stor satsning fra Teknologisk Instituts side, da den nye teknologi også kan anvendes indenfor andre områder og brancher som fx procesindustrien til eksempelvis tørring og inddampning samt til højtemperaturvarmepumper, isproduktion og islagring i forbindelse med fremtidig energilagring”, udtaler civilingeniør Claus Schøn Poulsen, centerchef for Center for Køle- og Varmepumpeteknik på Teknologisk Institut.

Alle væsentlige dele af det nyudviklede prototypeanlæg er fremstillet i Danmark af en række danske underleverandører. Desuden er der gjort brug af udenlandske testfaciliteter og viden centre.

Der er udviklet to forskellige størrelse kompressorer og afhængig af systemudformning og driftsforhold vil anlæg med de nyudviklede kompressorer typisk kunne opnå energibesparelser på 10 – 20 %, mens udledningen af drivhusgasser typisk vil kunne reduceres med 15 – 30 % i forhold til HFC baserede anlæg. Energistyrelsen har støttet dette projekt samt et forudgående grundigt forstudie med i alt 14 mio. kr.

Den internationale projektgruppe er førende på verdensplan og har udtaget et antal patenter på centrale dele af teknologien.

Energistyrelsen har gennem tiden støttet en række projekter inden for køleområdet, herunder projekter, som sikrer høj energieffektivitet i kombination med anvendelse af kølemidler med lav drivhuseffekt.  Før dette projekt har Energistyrelsen støttet et demonstrationsprojekt hos LEGO med anvendelse af vand som kølemiddel til proceskøling, et anlæg der blev etableret i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og det daværende Sabroe.

Dansk og japansk produktion
Produktionsrettighederne til det nyudviklede system deles mellem japanske Kobe Steel, Ltd og Johnson Controls Denmark som er den danske afdeling af det USA-baserede firma. Markedspotentialet for større køle- og airconditionanlæg er globalt set på 10 – 15 mia. kr. pr år.

Kobe Steel Ltd (Kobelco) har sammen med de japanske elselskaber fremstillet en prototype af et kommende kommercielt anlæg til det japanske marked baseret på udviklingsarbejdet på Teknologisk Institut. Test af denne prototype startede sidste forår og efter installation af en nyudviklet type varmevekslere fortsætter testene nu med langtidstest og produktmodning de næste par år.

Johnson Controls Denmark planlægger at etablere et demonstrationsanlæg i Danmark af en version for det globale marked i et samarbejde med Kobe Steel, Ltd., Teknologisk Institut og en stor dansk kunde, et anlæg der skal benyttes til langtidstest, produktmodning og som showcase.

Yderligere oplysninger hos: Claus Schøn Poulsen, tlf.: 7220 2514, e-mail: csp@teknologisk.dk eller Hans Madsbøll, tlf.: 7220 1263, e-mail: hm@teknologisk.dk.

 

Eksperter inden for køle- og airconditionanlæg

Holdet bag
det nye miljø- og klimavenlige køle- og airconditionanlæg består af eksperter fra både Japan, USA og Danmark

Aksialkompressor

Den nyudviklede aksialkompressor er forudsætning for kompakte, højeffektive og prismæssigt konkurrencedygtige anlæg med vand som kølemiddel.

Det grundlæggende design og testarbejde er foretaget på Teknologisk Institut, hvor der er de nødvendige avancerede testfaciliteter. Udviklingsarbejdet har varet 6-7 år og har haft et budget på knapt 40 mio. kroner.