Vand og miljøteknologi

Bodil Højland Lorentzen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 39.

Vand- og miljøteknologi

Vand og miljøteknologi

Aktivitetsplan nr. C3 - Resultatkontrakt - 2013-15

Virksomheder, som arbejder inden for vand og miljø, har fokus på accelereret udvikling og markedsintroduktion af nye produkter. Teknologisk Institut vil udvide sin teknologiplatform inden for vand og miljø med udvikling, test, dokumentation og pilotproduktion af avancerede teknologier inden for vandbehandling, reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i produkter og bedre ressourceudnyttelse af affaldsfraktioner. Fokus vil være på services og faciliteter, der sikrer en hurtigere, billigere og mere målrettet udvikling af nye produkter og processer. Aktiviteterne skal sikre, at virksomhederne får endnu bedre muligheder for at bruge Instituttets faglige spidskompetencer og state-of-the-art-faciliteter, og derved får mulighed for at fokusere på egne kernekompetencer. Aktiviteterne omfatter:

Vandhåndtering:

  • Biokorrosion: Modeller for biokorrosion i procesvandssystemer baseret på viden og dokumentation af sammenhængen mellem materialevalg, kemi og mikrobiologi.
  • Drikkevand og vandhåndtering: Udvikling og dokumentation af teknologier til forbedret overvågning, forebyggelse og bekæmpelse af mikrobiologiske forureninger. Test, udvikling og dokumentation af skånsomme desinfektionsteknologier.
  • Spildevand: Procesoptimering i forhold til omsætning af miljøfremmede stoffer i spildevand. Dokumentationsfaciliteter til AOP (Avancerede Oxidationsprocesser). Rådgivning og test af nye enhedsoperationer med henblik på øgning af gasudbytte fra slam.

Reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i produkter:

  • Produktkemi: Kontrolleret frigivelse via intelligent indkapsling eller substitution af miljø- og sundhedsskadelige kemiske hjælpestoffer i produkter.
  • Dokumentation af produktegenskaber: Minimeret afgivelse (migration) af skadelige stoffer.
  • Rådgivning og analyser af proces- og materialekemiske aspekter ved substitution af indholdsstoffer.

Bedre ressourceudnyttelse af affaldsfraktioner:

  • Sensorteknologi: Udvikling til virksomheder, der arbejder med robot- og sensorteknologi til sortering og analyse af affaldsstrømme.
  • Sensorteknologi: Anvendelse af sensorteknologi til bedre sortering af fast affald.
  • Kemiske analyser af udgangsmaterialer og oprensede fraktioner til virksomheder, der ønsker at udnytte ressourcerne i affaldsstrømmen.

Rationale for indsatsen er globalt fokus på bæredygtighed, miljøvenlighed og vandknaphed. Målgruppen omfatter både store etablerede virksomheder og et stort antal små og mellemstore virksomheder (SMV) specialiseret inden for hver deres teknologiske niche. Derudover henvender aktiviteten sig til danske produktionsvirksomheder generelt, idet miljøvenlighed og bæredygtige produkter og processer udgør vigtige konkurrenceparametre. Internationalt set har danske virksomheder et renommé for at levere gode og innovative produkter inden for disse segmenter. Den samlede eksport inden for miljøteknologi overstiger 50 mia. kr. årligt.

Der er gode internationale vækstmuligheder, men konkurrencen er hård, hvilket giver et behov for at styrke innovation, produktudvikling og -dokumentation inden for området. Aktivitetens værktøjer vil primært blive udviklet til SMV med særligt behov for hurtig og effektiv overførsel af ny viden til deres produkter.