Vandreduktion, genanvendelse og brug af sekundavand

Karen  Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 61.

vand2

Vandreduktion, genanvendelse og brug af sekundavand

Formål

Formålet er at anvise metoder til reduktion af forbruget af vand i svinekødssektoren samt at udvikle metoder og procedurer til løbende kontrol, overvågning og dokumentation af fødevaresikkerhedsmæssige forhold og krav i svinekødsindustrien i forbindelse med genanvendelse af vand.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at det er besluttet at implementere et fuld-skala anlæg, der behandler procesvand til en vandkvalitet, der er fit for purpose i hårstødning. Der er givet myndighedsaccept til løsningen, og arbejdet med at planlægge implementeringen samt udarbejde egenkontrolprogram og dokumentation for processen i fuld skala pågår.

Myndighedsaccepten er givet på baggrund af en risikovurdering, som er udarbejdet med de testresultater, som er frembragt under pilot-skala tests på slagteriet i Horsens samt en række tilhørende bilag, målrettet konkrete spørgsmål og problemstillinger rejst i forbindelse med analyse,  udarbejdelse og den efterfølgende dialog med myndighederne.

Endvidere arbejdes med udarbejdelsen af et katalog over nuværende og potentielle vandkvaliteter i kødindustriens processer, herunder muligheder for at oplagre og anvende behandlet procesvand over tid.

Den næste store aktivitet i projektet er, at færdiggøre den samlede afrapportering af projektets aktiviteter siden 2015 i en håndbog for vandbesparelser, som beskriver de anvendte metoder, den gode proces, samt afrapporterer de gennemførte projekter.

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

Fuldskala implementering af behandlingsanlæg til brug af behandlet procesvand i hårstøder er under forberedelse. Der samarbejdes tæt med L&F om at sikre fødevaremyndighederne accept af den udviklede løsning. Der er planlagt mindre optimeringsforsøg som skal skaffe data til endeligt dimensioneringsgrundlag. Som det næste udarbejdes en plan for validering af systemet, når det er implementeret. Der arbejdes endvidere med at forberede videreudvikling af behandlingssystemet og processen, for at skabe grundlag for en fremtidig bredere anvendelse af behandlet procesvand kan opnås (branchekode).

Der arbejdes med afrapportering af resultaterne, til brug for dokumentation af såvel resultater som arbejdsmetoder og -processer

 

Foredrag:

Sørensen, K., Koch, AG, Chemnitz, TF. & Niss, L. (2018) Reuse of water in danish pork slaughterhouses. Danish Water Forum, 30. januar
                                                                                           

Interview:

Sørensen, K. (2020) Mindre vandforbrug på svineslagterierne. Mange mindr, danske virksomheder overser relevansen af FN's 17 verdensmål, Teknologisk Institut