Psykiatrifonden fremmer skoletrivsel via community

Signe  Skov-Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 68.

Illustration, skoletavle, til projektet Skoletrivsel.nu, Psykiatrifonden

Psykiatrifonden fremmer skoletrivsel via community

Skoletrivsel.nu er designet som et community der skal fremme dialog til forebyggelse af angst og depression blandt studerende på produktions- og erhvervsskolerne. Idé & Vækst står bag udviklingen af koncept og design.

Forhindre at unge dropper ud
Følelsen af at være isoleret, bange for ikke at slå til eller ked af livet er nogle af de problemer, som elever på produktions- og erhvervsskolerne slås med. Og netop de mentale udfordringer er også den hyppigste årsager til, at eleverne ikke ender med at stå med et eksamensbevis i hånden. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen. Netop de tal danner grundlag for satspuljeprojektet ”Fremme af mental sundhed hos unge”, som Skoletrivsel.nu er en del af.

Skoletrivsel.nu er et pilotprojekt med 11 kommuner på tværs af  Danmark. Ideen om at bruge et community som katalysator for sundhedsfremme bygger på Idé & Væksts erfaring omkring community-baseret innovation. Samtidig har lignende tiltag fra udlandet vist, at forebyggende indsatser har stor effekt på unge, som i  forhold til at gennemføre den uddannelse, de har påbegyndt.

Faglig tovholder
Skoletrivsel.nu er designet på baggrund af en grundig afdækning af brugernes behov. Det skete via en kombination af innovationsworkshops og gruppeinterview med både fageksperter fra Psykiatrifonden, kommunernes projektledere, lærerne og eleverne. Idé & Væksts seniorkonsulent Signe Skov-Hansen, der har været tovholder på projektet sammen med Robert Sigaard Andersen , fortæller:

”Vores opgave er at skabe et digitalt fællesskab, der giver plads til et smidigt og konstruktivt samarbejde mellem parterne. Alle har skulle inddrages og tages med på råd, hvis Skoletrivsel.nu skulle opnå funktionen som værktøj til dialog og videndeling omkring mental sundhed.”

Skoletrivsel.nu kan dog ikke stå alene. Derfor er en del af konceptet, at inddrage det digitale værktøj aktivt i undervisningen og supplere med efteruddannelse af lærerne.

En multifunktionel side
Udover at være et redskab for lærerne rummer Skoletrivsel. nu også trivselsmåling, debatfora og information om depression og trivsel. De mange funktioner har været en spændende udfordring fortæller Robert Sigaard Andersen, som har en kandidat i digital design og kommunikation:

”Kunsten er at integrere funktioner men samtidig appellere til brugerne visuelt via design. Elever og lærere er meget forskellige brugere med forskellige præferencer. Derfor har vi blandt andet også lavet interaktionstest. Det har været rigtig spændende at arbejde med.”

Robert Sigaard Andersen fortæller videre, at det blandt andet har været vigtig for eleverne at kunne besvare opgaver med både tekst, billeder og film.

Og som Signe Skov-Hansen supplerer: "Vores ekspertise inden for communities og digital innovation har muliggjort en bred involvering på tværs af de forskellige aktører i projektet - fra elever, lærere og til fageksperter fra kommunerne. Netop den del af processen er afgørende for, at communitiet bliver brugbart."

For mere information, kontakt:

Signe Skov-Hansen, seniorkonsulent, Mobil +45 72 20 2768, siha@teknologisk.dk
Robert Sigaard Andersen, konsulent, Mobil +45 72 20 20 33, rsan@teknologisk.dk