Region Nordjylland vil øge fokus på STEM-kompetencer gennem en Teknologipagt

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Billede af en tavle med formler og regnestykker.

Region Nordjylland vil øge fokus på STEM-kompetencer gennem en Teknologipagt

Den nationale Teknologipagt blev igangsat af regeringen i 2018. Den har til formål at skabe større interesse for STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) og dermed styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer. I Region Nordjylland arbejder de med at udvikle en regional version af Teknologipagten. Teknologisk Institut har lavet en rapport, der understøtter regionen i deres arbejde. 

Den nationale Teknologipagt skal anspore aktører fra uddannelsessteder, erhvervsliv og det offentlige til sammen at skabe sammenhæng og fremdrift i uddannelsessystemets tilbud og dermed styrke STEM-kompetencerne i Danmark. Den regionale teknologipagt læner sig op ad målsætningerne fra den nationale teknologipagt, men indsatserne skal samtidigt afspejle Region Nordjyllands befolkningssammensætning, uddannelsesniveau og erhvervsmæssige styrkepositioner. I den sammenhæng bad de Teknologisk Institut om at foretage en analyse og kortlægning af STEM-fremmende aktiviteter i regionen, undersøge virksomhedernes forventninger til effekten af aktiviteterne samt at komme med anbefalinger til nye. 

70 STEM-fremmende initiativer i Region Nordjylland
Kortlægningen identificerede 70 eksisterende initiativer, der understøtter, at flere nordjyder interesserer sig for STEM, påbegynder og gennemfører en STEM-uddannelse eller arbejder med STEM-kompetencer i praksis. De kortlagte initiativer henvender sig i overvejende grad til børn og unge og i mindre grad til personer, der allerede indgår i arbejdsstyrken. To ud af tre af de kortlagte initiativer har enten elever i grundskolen eller i ungdomsuddannelserne som målgruppe. 

Der er en tendens til, at de identificerede initiativer for børn og unge har fokus på talenterne. Det medfører, at der er en risiko for at overse STEM-potentialet hos den store middelgruppe. Desuden fokuserer kun et fåtal af de kortlagte initiativer på transitionen fra et uddannelsesniveau til det næste. Derudover har mange af de kortlagte initiativer karakter af at være midlertidige. Det gør det svært at få et overblik over aktive tilbud og initiativer, og det udfordrer kontinuiteten i den samlede STEM-indsats.

Indsatsområder, der kan understøtte Teknologipagten i Region Nordjylland
Rapporten anbefaler fem potentielle indsatsområder, der vil kunne understøtte en nordjysk opfyldelse af målsætningerne i den nationale Teknologipagt. Indsatsområderne er baseret på en analyse af styrker og svagheder ved de 70 kortlagte STEM-initiativer suppleret med input fra en række nordjyske aktører: 

  • Et øget fokus på potentielle STEM'ere, der bl.a. består af unge fra uddannelsesfremmede hjem samt de unge, som ikke tilhører talentmassen, men som har forudsætningerne for at tage en STEM-uddannelse. 
  • En målrettet indsats mod at få flere piger og kvinder i STEM, da der i Nordjylland, ligesom i resten af Danmark, kan konstateres en skæv fordeling mellem kønnene på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.  
  • Et større fokus på overgangene mellem uddannelsesniveauer. Et mere systematisk samarbejde gennem hele uddannelseskæden kan motivere børn og unge til at vælge en STEM-uddannelse.
  • En øget inddragelse af Nordjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner i STEM-indsatserne for en bedre tilpasning af STEM-uddannelserne til nordjyske forhold. 
  • Et behov for en overordnet koordinering af STEM-initiativerne for at sikre en større kontinuitet af de enkelte initiativer og en mere effektiv vidensdeling initiativerne imellem.

De fem anbefalede indsatsområder er uddybet i rapporten og suppleret med en række internationale best practices. 

Ambassadører til en nordjysk Teknologipagt
Nordjyske virksomheder og offentlige institutioner, som aftager STEM-kompetencer, vil kunne bidrage til STEM-indsatsen ved at fungere som ambassadører i en regional Teknologipagt. Som en del af kortlægningen gennemførte vi en survey blandt 420 nordjyske virksomheder, der bl.a. vurderede den forventede effekt af forskellige STEM-aktiviteter. 

Virksomhederne vurderer et tæt samarbejde mellem virksomheder og uddannelsessteder som særligt effektiv til at fremme STEM. Det kunne være i form af praktikophold af elever eller studerende i virksomhederne, men det kunne også have en mere forpligtende karakter – som f.eks. virksomhedsadoption af skoleklasser. 

Virksomhederne fremhæver også betydningen af en ung-til-ung-ambassadørtilgang blandt de adspurgte virksomheder, hvor unge i uddannelse eller studiejob hos virksomhederne kan optræde som rollemodeller og mentorer for andre unge elever. 

Du finder hele rapporten her: