Regional udvikling: Hvor skal vi hen?

Leif Henrik Jakobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 74.

Regional udvikling: Hvor skal vi hen?

Det er vigtigt at forstå de grundlæggende vilkår for regional udvikling og bygge videre på den indsigt og de erfaringer, undersøgelser og forskning peger på.

Men det næste skridt er mindst lige så vigtigt. Givet de grundlæggende rammer for regionale initiativer, hvor er det så den enkelte region skal bevæge sig hen?

Erfaringer, for eksempel fra klyngeinitiativer, viser at det er vigtigt at der er en fælles forståelse for regionens potentiale, for den styrker, svagheder, fremtidige muligheder og langsigtede mål. I processer, der involverer relevante aktører i regionen, kan en sådan fælles forståelse udvikles og bringes i spil. Strategier, der bygger på et stærkt analytisk fundament og en delt forståelse af situation, mål og midler, har større gennemslagskraft end skrivebordsanalyser.

Vi præsenterer her nogle eksempler på redskaber, der kan anvendes i et bevidst arbejde med regionale strategier, mål eller visioner.

  • SWOT-analyse
  • Scenarieudvikling
  • Fremsynsprocesser.

SWOT-analysen som et dynamisk værktøj til strategisk udvikling: Analysen af regionens styrker, svagheder, trusler og muligheder (SWOT) er et centralt redskab når regionale udviklingsstrategier skal planlægges.

Scenarier er et strategisk værktøj til at indkredse fremtidens muligheder for virksomheder såvel som for organisationer. Men i modsætning til traditionelle værktøjer tager scenarier i langt højere grad højde for uforudsigeligheden i fremtiden.

Fremsynsprocesser. Regionale fremsyn skaber typisk en regional vision ved at sætte fokus på en kombination af sociale faktorer, teknologi og vidensystemer og sektorudvikling.