Reologiske målinger reducerer kvalitetsudsving og kassationer

Inger  Olesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 84.

Dej

Reologiske målinger reducerer kvalitetsudsving og kassationer

Kelsen har fået stof til eftertanke, efter deres deje har været igennem reologiske målinger på Teknologisk Institut. Målingerne har givet helt nye indsigter i dejenes opførsel gennem produktionen. På den baggrund forventer Kelsen at kunne indføre nye praksisser i produktionen med det mål at reducere kvalitetsudsving og kassationer.  Målingerne er foretaget i partnerskabet om reduktion af dejspild i fødevareproduktion ved overvågning (SMARTS), der er støttet af Innovationsfonden.

Udsving i produktionen fører til kassationer

Mange fødevarevirksomheder oplever jævnligt, at udsving i produktionen fører til kassationer. Det skaber spild og øger produktionsomkostningerne. Én af sådanne virksomheder er Kelsen, der i deres fokus på kvalitet af og til må se sig nødsaget til at kassere produkter. Virksomheden er derfor en del af partnerskabet, SMARTS, med en målsætning om at reducere kassationer ved at-/on-line overvågning af produktionen.

- Vi har jævnligt udsving i vores produktion, som medfører, at produkter må kasseres, blandt andet fordi vi har store sæsonudsving og dermed udskiftning i medarbejdere, som skal læres op.  Målet med vores deltagelse i SMARTS er at omsætte den empiriske viden hos vores dygtige faste medarbejdere til automatiserede målinger, så vi bliver mindre afhængige af vores nye medarbejders manglende erfaring, udtaler Supply Chain Director hos Kelsen, Tove Kjeldsen.

Reologiske målinger giver nye indsigter i dejproduktion

Ny viden om dejens opførsel igennem produktionen kan opnås via reologiske målinger. Ved anvendelse af et reometer kan man karakterisere fødevarens flyde- og deformation (reologiske) egenskaber. Dette kan gøres ved omrøring (shear) eller oscillering, hvor man henholdsvis måler fødevarens flydeegenskaber eller fødevarens struktur og styrken af denne, fx styrken af den gelstruktur, som en dej er.

Teknologisk Institut har udstyr og viden til at gennemføre de reologiske målinger. Seniorspecialist Maria Barmar Larsen er Instituttets førende specialist indenfor området:

- Ved at påvirke dejen med ydre kræfter kan vi karakterisere dejens reologiske egenskaber herunder viskositeten og strukturen igennem de enkelte trin i produktionen. Dermed får Kelsen vigtig ny viden om, hvordan deres dej opfører sig, alt efter variationer i råvarer, produktionsparametre og andre kritiske parametre, forklarer Maria Barmar, Teknologisk Institut.

Målbar forskel på deje

De reologiske målinger af Kelsens deje viste, at der var større forskel på dejene, end Kelsen alene via deres empiriske observationer havde regnet med. Det giver stof til eftertanke.

- Vi har set af de reologiske målinger foretaget på Teknologisk Institut, at det er muligt at måle forskel på deje, som vi i udgangspunkt ikke forventede ville falde så forskellige ud. Vi skal nu have sammenkoblet denne nye viden med praksis og årsagen til forskellen, forklarer Supply Chain Director hos Kelsen, Tove Kjeldsen.

Maria Barmar ser frem til at arbejde videre med denne nye viden i projektet:

- Der er et kæmpe potentiale i de reologiske målinger, som er udført. Vi arbejder nu videre med at korrelere disse til at/on-line målinger i produktionsprocesserne hos Kelsen, således at de på sigt kan bidrage til at reducere kvalitetsudsving og dermed kassationer og spild, slutter Maria Barmar.

Projektet er støttet af Innovationsfonden. Læs mere om SMARTS her.