Seminar: RFID og anvendelsen i forsyningskæden - RFID og anvendelsen i forsyningskæden

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Seminar: RFID og anvendelsen i forsyningskæden - RFID og anvendelsen i forsyningskæden

Se her hvad vi tilbyder:  Auto-ID-center ydelser

Virksomheder, der arbejder med logistik og SCM (Supply Chain Managemet, er blevet opmærksomme på, at RFID (Radio Frequency IDentification) rummer et betydeligt potentiale for opnåelse af hidtil usete fordele og effektiviseringsgevinster indenfor sporing af enheder, øget lagerstyring, udvidet sikkerhed, beskyttelse af produkter mod forfalskninger mv. Men der er en række praktiske problemer, der skal arbejdes med for at opnå fordelene.

Kurset henvender sig til

Virksomheder, som har mål om øgede forbedringer i forsyningskæden og gerne vil teste forskellige praktiske løsninger af med RFID teknologien.

Tilmelding: http://www.teknologisk.dk/kurser/k54021

Hvorfor deltage

For på er 2-dages udvidet kursus at få sat fokus på RFID’s anvendelse i logistikken. Kurset gennemføres som workshop med praktiske øvelser, tests og forsøg. Derudover gennemgås teknikker bag RFID anvendelsen i praksis og afsluttes med hvordan man kan gennemføre sine egne pilotforsøg og implementeringsprogram.

Vi gennemfører en række praktiske øvelser og modelopbygning omkring RFID anvendelsen. Prøver RFID teknologien af ved at bygge egne portaler, køre igennem disse og se om og hvordan aflæsningen foregår. Måler på hvordan læsningen foregår og hvilke forhindringer, der kan være. Hvilke læseafstande kan der opnås? Og hvad forstyrrer? Vi går herefter i RFID testcenteret, hvor der vil være mulighed for afprøvning af RFID teknologien på egne varer, kasser og paller. Der vil også blive mulighed for afprøvning af teknologien på en række demovarer i en totalt supply-chain gennemløb fra pakning, udkørsel, transportsimulering, til varemodtagelse, udpakning og på plads sætning af varerne på lager, fordelingscentral eller køl/frys.

Program:

Gennemføres i 2016 i Taastrup over 2 dage - se aktuelle datoer: http://www.teknologisk.dk/kurser/k54021

Dag 1
Kl.   9.00        Indledning - Anvendelsesområder og resultater
Kl. 10.30        Pause
Kl. 10.45        Hvilke forhold skal være på plads inden opstart
                      Indretning, mærkning og målinger
Kl. 12.00        Frokost
Kl. 13.00        Praktiske øvelser, modeller og portalopbygning
Kl. 14.30        Pause
Kl. 15.00        Praktiske øvelser, modeller og portalopbygning
                      (fortsat)
Kl. 16.00        Afslutning på 1. dag

Dag 2
Kl.   9.00        Erfaringsopsamling fra gårsdagens øvelser
Kl. 10.00        Forsøg med egne og demovarer i RFID testcenter
Kl. 12.00        Frokost
Kl. 13.00        Integration af data med egne systemer - ERP mv.
Kl. 14.00        Pause
Kl. 14.20        Opsamling på løsninger, pilotprojekt i egen virksomhed,
                      Cost/benefit
Kl. 15.20        Hvordan kommer man i gang, implementeringsplan
Kl. 16.00        Afslutning på 2. dag

      
Normalpris 8.900,- kr. pr. deltager.
12,5 % rabat for medlemmer af Emballage og Transport.
Til beløbet kommer moms i henhold til gældende regler.

Tilmelding: http://www.teknologisk.dk/kurser/k54021

 

RFID er et stykke fra at være en problemfri teknik, der kan købes hyldefærdig, og det er en kendt sag, at RFID-signaler kan være vanskeligt læsbare i forbindelse med især væsker og metaller. De fysiske forhold som lagerindretning, emballagens udformning, placering af RFID-tags og læseudstyr påvirker læsbarheden, og der er derfor stort behov for at fastlægge metoder og fysiske omstændigheder, som sikrer 100 % læsbarhed.

Teknologisk Institut, Emballage og Transport har opbygget et RFID-test- og videncenter, hvor virksomheder kan få afprøvet egne produkter, for at sikre sig, at de valgte løsninger virker. Endvidere tilbydes rådgivning og kurser i samarbejde med vore partnere.

Ved vort nye RFID testcenter deltager partnere:

 

    logoer fra alle partnere i RFID testcentret pr. januar 2006