RoboCluster har indsendt Interessetilkendegivelse til brugerdreven innovation

RoboCluster har indsendt Interessetilkendegivelse til brugerdreven innovation

region syddanmark - logoRoboCluster indsendte d. 7. maj 2007 i samarbejde med BizzKIT en interessetilkendegivelse til Region Syddanmark om brugerdreven innovation indenfor sundhedsområdet.


Regionsrådet i Region Syddanmark har udpeget medlemmerne til et Vækstforum som fra d. 1. april 2006 har arbejdet med at styrke de regionale betingelser for udvikling og vækst.

Vækstforum afholdte d. 19. april 2007 et dialogmøde i forbindelse med deres arbejde med brugerdreven innovation. Formålet med mødet var at afdække potentialer inden for fokusområderne sundhed, design og den erhvervsrettede del af energi- og miljøområdet. Dette var med henblik på at Vækstforum på næste møde d. 14. juni 2007 således kan tage beslutning om sammensætningen af den regionale indsats til det statslige program for brugerdreven innovation.

mand på mark fanger flyvende pærer med netFor at give en bred kreds af interesserede mulighed for at medvirke i formningen af indsatsen, har Vækstforum hermed indkaldt disse interessetilkendegivelser. I tilkendegivelserne kan de interesserede partnere, såsom RoboCluster og BizzKIT, komme med en kort beskrivelse af deres ide til indsats og potentiale. Vækstforum opfanger således så mange ideer til indsats og samarbejdsmuligheder som muligt. Tilkendegivelserne vil også indgå i grundlaget for Vækstforums beslutning om valg af temaområde for den regionale satsning.