Robotter i ældreplejen

Ældre dame sidder ved et bord med en sælbamse, som egentlig er en robot

Robotter i ældreplejen

Kilde: Artikel skrevet af Eva-Carina Nørskov fra Arbejdsliv på Teknologisk Institut

I et samarbejde mellem Arbejdsliv og Center for Robotteknologi på Teknologisk Institut satses der på at udvikle nye teknologiløsninger til arbejdspladser indenfor ældrepleje. Sigtet er at bruge den nyeste viden om intelligent teknologi til at understøtte en udvikling, der både tilgodeser de ældre i form af mere tid til nærvær og omsorg, og som samtidig fremmer arbejdsforhold og trivsel for medarbejderne.

Sælrobot - to ældre mennekser sidder ved et bord med en sælbamse, som egentlig er en robot

Hvordan kan intelligente systemer bruges til at skabe sikkerhed i hjemmet på en måde, så det af de ældre opleves som sikkerhed og ikke som ekstra kontrol? Hvordan undgår vi nedslidning og arbejdsskader hos plejepersonalet, så branchen til trods for et øget pres fortsat kan levere kvalitetsløsninger i pleje og aktiviteter?

Og kan en robotsæl fungere som et kæledyr og fremkalde samme glædesfølelse hos de ældre, som for eksempel børn og levende kæledyr kan? Hvad kan man med teknologien, og hvad er det, vi vil, når det skal harmonere med det værdisæt, man har?

Dette er nogle af de spørgsmål, vi søger afdækket. Det sker ved, sammen med brugere, medarbejdere og ledere indenfor ældresektoren, at undersøge på hvilke måder, det er nyttigt at anvende nye teknologier til:

  • At gøre de ældre mere selvhjulpne
  • At overlade trivielle gøremål til maskiner og robotter
  • At skabe en høj grad af sikkerhed omkring de ældre

Nye teknologier – andet end automatiske robot støvsugere
Nye teknologier – herunder robotteknologi – er meget andet og har et langt bredere perspektiv end allerede velkendt roboteksemplarer såsom den automatiske støvsuger, der allerede nu er på markedet.

Af sådanne teknologier, kan eksempelvis nævnes teknologier inden for fire følgende områder:

Hente, bringe og flytte ting, udføre bestemte opgaver og lignende
Teknologi, der vil kunne løse specifikke opgaver i hjemmet, som ikke nødvendigvis direkte involverer brugerne eller plejepersonalet. Det kan være at hente, bringe og flytte ting til og fra køkkenet, rengøring, osv. Målet kan blandt andet være at forebygge faldulykker, som kan føre til overflytning fra eget hjem til et plejehjem.

Træning, genoptræning, fitness og lignende
Teknologi, der kan bruges til individuel træning og motion samt til genoptræning efter operationer eller skader. Teknologierne vil informere om fremdrift og særlige observationer.

En mand lægger puder i armene på en anden mand som ligner en robotKommunikation og monitorering
Teknologi, der kan styrke de ældres sociale relationer gennem udvikling af nye teknologier til at kunne få hurtig og direkte kontakt til familie og venner. Det kan også være medier, hvorigennem man kan lave en forbedret monitorering af somatisk trivsel.

Kropsbeskyttende udstyr (exoskeletons), rullestole, lifte og lignende
Teknologi, som brugerne sætter sig i eller tager på, og som hjælper med at flytte brugerne rundt i deres hjem, eller når de færdes udendørs.

Efter at ideer og behov er lagt frem, vil der blive arbejdet med at skabe scenarier og forberedende prototype forløb, hvor de udviklede modeller testes og evalueres af brugerne. Herfra er det meningen, at producenter og leverandører til robotteknologiløsninger skal fortsætte udviklingsarbejdet.

Hvis projektideer om nye teknologi, robotteknologi og ældreplejen har gjort dig nysgerrig, eller du på din arbejdsplads har en ide eller en problemstilling, du gerne vil have vendt i lyset af de temaer, som artiklen beskriver, er du meget velkommen til at kontakte souschef Kim Sørensen på 72 20 26 51 eller seniorkonsulent Eva-Carina Nørskov på 72 20 26 35.

Du kan ligeledes kontakte Center for Robotteknologi, Morten Vestergaard-Lund på morten.vestergaard-lund@teknologisk.dk

robot med mange arme som f,eks, har en støvsuger i den ene hånd, og klud i den anden og mad i den tredje
Læs også den spændende artikel ”Fremtiden er lige om hjørnet” på følgende link: http://www.teknologisk.dk/robot/21203