Robotter til fremstilling af støbeforme inden for betonbyggeri

Robotter til fremstilling af støbeforme inden for betonbyggeri

Kilde: Erhvervebladet nr. 72 d. 19. april 2007 
"Robotter skal også bruges til spændende betonbyggeri" af
Lars Roger Sørensen – www.erhvervsbladet.dk

Teknologisk Institut er i samarbejde med beton- og robotbranchen ved at udvikle en robot som kan lave støbeforme i spændende former. Med de gængse støbemetoder som er i dag, vil det være alt for dyrt at bygge andre former end firkantede støbeformer til betonen. Dette skyldes, at man så skulle få folk til manuelt at bygge den eksempelvis fler-dimentionale støbeform i træ eller skumplast.

Teknologisk Institut har i betoncentret en robot stående i en forsøgsopstilling for at finde ud af, hvordan den kan fremstille støbeforme i forskellige og spændende former.

Claus Risager, leder af Teknologisk Instituts robotcenter, udtaler; ”Det er en prototype, som vi hele tiden udvikler på, og jeg vil tro, at vi om et år vil have den prototype, der duer, og som derefter skal pudses af, inden den kan gå ind i produktioner.”

En vigtig del af projektet er en ny betontype, som de danske betoneksperter har udviklet - nu behøver man ikke længere at vibrere betonen, efter den er lagt på.

robot - erhvervsbladet”Vi tror på, at dette projekt kan skabe nogle helt nye muligheder for byggeriet. Danmark er førende inden for viden om beton, og det skal vi udnytte”, siger Claus Risager.      

Samarbejdspartnerne har forhåbninger om at de finder en metode, hvor robotten kan programmeres til helt automatisk og billigt at skære forme ud i skumplast, så nye og spændende slags betonelementer kan støbes.