Robotter til professionel fuldautomatisk plænepleje

robotplæneklipper kører på en græsplæne ved et stort hus

Robotter til professionel fuldautomatisk plænepleje

Teknologisk Institut har den 22. juni indsendt en interessetilkendegivelse til Højteknologifonden. Med i konsortiet er det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet, Automation ved Ørsted, Danmarks Tekniske Universitet, samt virksomhedspartnerne EURISCO ApS., Agrocom Vision A/S, mh Martin Hansen A/S, GMR maskiner A/S og Horsens Kommune.

De danske kommuner bruger hvert år anslået ca. 500 mio. kr. til driftsomkostninger alene på vedligeholdelse af grønne områder. Da størsteparten af disse udgifter går til lønninger, rummer automatisering af vedligeholdelsen et stort besparelsespotentiale. Imidlertid er de robotplæneklippere, der er udviklet i stort tal de seneste år, baseret på en ineffektiv teknologi, der gør dem uegnet til professionel klipning.

robotplæneklipper kører på en græsplæne ved et stort hus

Figur 1: Robotklipper med tilfældig navigation, sådan som det gøres i dag. Den sorte streg er robottens bane, mens den hvide er den strømførende ledning der afgrænser arbejdsområdet.

Projektets vision er at udvikle en professionel autonom robot til plænepleje. Robotten skal uden menneskelig indblanding kunne navigere og klippe græs i park-lignende omgivelser, hvor terrænmæssige forhold, f.eks. forhindringer, gør anvendelsen af store redskaber vanskelig og risikabel, og hvor anvendelsen af robotter er rentabel.

Målet med projektet er at bygge en prototype i stand til at udføre struktureret og effektiv klipning af græsarealer. Dermed skal robotten have en række avancerede egenskaber.

robotplæneklipper kører på en græsplæne ved et stort hus

Figur 2: Robotklipper med struktureret navigation, så hele plænen klippes effektivt. Afgrænsningen af arbejdsområdet sker automatisk.

Robotklipperen skal kunne bestemme sin position på plænen med stor nøjagtighed for at være i stand til at planlægge de autonome bevægelser, der skal sikre en struktureret klipning af høj kvalitet.

Ved at tilpasse sit reaktionsmønster til de omgivelser den bevæger sig i, tager klipperen særligt hensyn til mennesker og dyr, mens andre objekter som f.eks. en bold eller en træstub kan passeres tættere og med højere fart.

Klipperen er således i stand til at interagere med både sine omgivelser og operatøren på en intuitiv måde. Operatøren kan give robotten informationer om arbejdsområdet, men robotten er også selv i stand til at håndtere uventede hændelser.

Projektets partnere får besked fra Højteknologifonden den 28. august, om en egentlig ansøgning skal indsendes. Projektet forventes at have en varighed af 3 år og et samlet budget på 25,5 mio. kr.