Robotudvikling får europæisk dimension

Logo for EU's 7. rammeprogram FP7

Robotudvikling får europæisk dimension

Teknologisk Institut sigter i samarbejde med blandt andet RoboCluster og Mærsk Instituttet mod at søge midler fra EU’s 7. rammeprogram til udvikling af avanceret robotteknologi, der er i stand til at tilpasse sig og agere i forhold til sine omgivelser. Teknologien søges udviklet primært med sigte mod anvendelse i industrien, sekundært servicesektoren.

Rammeprogrammets 3. call inden for challenge 2 om kognitive systemer, interaktion og robotter er netop blevet åbnet med deadline for ansøgninger d. 8. april 2008. I relation hertil afholdt de tre parter d. 19. november møde med seks andre europæiske partnere for at diskutere indholdet af den kommende ansøgning og de forskellige konsortiepartneres deltagelse i de relevante forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Mødet tog afsæt i arbejdet fra de første fire måneder af 2007, hvor parterne uden held søgte rammeprogrammets 1. call om støtte til udvikling af avanceret griberteknologi til industriel brug (”PickAndPlaceRobotics”). Både denne og den kommende projektansøgning vil således kunne spille sammen med resultater fra de to store igangværende nationale projekter MoveBots og Handyman.

Deltagere
Konsortiet tæller foreløbig følgende partnere: