Sammen om velfærd

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Investeringer i velfærdsteknologiske løsninger - så som robotstøvsugere - er allerede hverdag i mange kommuner

Sammen om velfærd

Brug for en ny velfærdstankegang? Nye og bedre løsninger gennem social innovation
Frem mod 2050 vil antallet af danskere over 65 år stige med 50 pct., og samtidig forbliver antallet af danskere i den arbejdsdygtige alder uændret. Vi møder denne udfordring med gammelkendte værktøjer som nedskæring, effektivisering og udlicitering. Men slår disse værktøjer til, eller er der behov for en ny velfærdstankegang?

Spørgsmålet er, om den offentlige sektor altid er den rette til at løse en velfærdsudfordring. Måske kunne en alliance mellem en frivillig organisation, en privat virksomhed og den offentlige sektor være en bedre og mere effektiv løsning. Eller måske er der områder, hvor den offentlige sektor blot skal facilitere et partnerskab mellem en gruppe af ikke-offentlige aktører.

Samspil mellem offentlige og ikke-offentlige aktører
Social innovation handler om at udnytte den innovations- og drivkraft, der findes blandt samfundets virksomheder, foreninger, frivillige og pårørende til at skabe nye og bedre velfærdsløsninger. Dette skal ske i et ligeværdigt samspil mellem den offentlige sektor og de ikke-offentlige aktører.

Men hvis social innovation skal fremmes som et supplement til nedskæringer, effektivisering eller udlicitering, rejser der sig straks en masse spørgsmål.

Hvilke velfærdsområder er velegnede til social innovation? Hvem er de potentielle samarbejdspartnere blandt de ikke-offentlige aktører? Hvad er den sociale og økonomiske effekt? Og hvad med ansvar og kvalitet i opgaveløsningen?

Fra spørgsmål til svar
Igennem flere år har Teknologisk Institut arbejdet forskningsbaseret og praktisk med social innovation.

Vores fokus er især på den offentlige sektor og på, hvordan staten, regionen eller den enkelte kommune kan fremme og drage nytte af social innovation.

Vi ved noget om:

  • Organisering, ledelse og samarbejde omkring social innovation: Vi kan rådgive om, hvordan den offentlige sektor internt og eksternt kan fremme et innovativt miljø. Hvordan udvælger man som offentlig sektor sine samarbejdspartnere og den rette samarbejdsform? Og hvordan bevares kvalitetssikringen af velfærdsydelser, selvom de udføres af ikke-offentlige aktører?
  • Lokalområder som platforme for social innovation: Vi har viden om, hvordan social innovationsinitiativer kan være med til at skabe social bæredygtighed i boligområder.
  • Socialøkonomiske virksomheder: Vi kan bl.a. rådgive om, hvordan en kommune kan udvikle og implementere en strategi for socialøkonomiske virksomheder.
  • Udbredelse af social innovation: Vi har viden om, hvordan man kan udbedre et velfungerende social innovationsinitiativ gennem skalering og gennem spredning via replikation eller diffusion.
  • Social effektmåling: Vi kan hjælpe med at udvikle mål for både den økonomiske og sociale værdi af et social innovationsinitiativ.
  • Kompetencer i social innovation: Vi kan klæde offentlige ledere, medarbejdere og studerende på til at arbejde strategisk og praktisk med social innovation.

Tag os med på råd!

Social innovation handler om at brug den innovations- og drivkraft, der findes blandt samfundets virksomheder, foreninger, frivillige og pårørende til at skabe nye og bedre velfærdsløsninger. Den offentlige sektor må slippe sit velfærdsmonopol og i højere grad træde ind i rollen som facilitator af en fælles indsats. Sammen om velfærd placerer sig midt i diskussionen om, hvordan vi i Danmark vil organisere og drive fremtidens velfærdssamfund – og giver konkrete anvisninger. I bogen finder du analyser, fakta, konkrete eksempler, erfaringer og nødvendige definitioner i det videre arbejde med social innovation.