Scandinavian Micro Biodevices - Data giver solidt beslutningsgrundlag

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Scandinavian Micro Biodevices - Data giver solidt beslutningsgrundlag

Scandinavian Micro Biodevices har fra begyndelsen haft fokus på at være datadrevne, og det har bragt dem til, hvor de er i dag. For at kunne tilbyde de bedst mulige produkter og den bedst mulige service ønsker man på sigt at opsamle alle de data, som genereres af slutbrugeren.

Om virksomheden
Fundamentet til Scandinavian Micro Biodevices (SMB) blev lagt tilbage i 2000, da virksomheden blev etableret som en del af NKT gruppen. I 2002 kom virksomheden på amerikanske hænder, da man blev opkøbt af Alere Inc. I 2007 købte en gruppe medarbejdere virksomheden af Alere Inc. Siden da har man haft en gennemsnitlig årlig vækst på omkring 30 pct. SMB har hjemme i Farum, hvor man både har produktion og forskning og udvikling, og i dag beskæftiger virksomheden ca. 30 medarbejdere, hvoraf ca. 10 medarbejdere sidder i udviklingsafdelingen.

Man producerer analyseinstrumenter og udstyr til dyrlæger og eksporterer til det meste af verden, hvor Nordamerika udgør det største marked. Hovedaktiviteten er produktion af såkaldte engangs-microfluidic cartridges, som der årligt produceres 250.000-300.000 af i Farum. Man har hele cartridge-produktionen in-house – lige fra designudvikling til fremstilling og samling af komponenter. For virksomhedens andre produktlinjer har man kun samleproduktion og importerer således de fleste komponenter.

Forretningsideen går ud på at udvikle point-of-care-løsninger, der gør, at dyrlæger ikke behøver at sende blodprøver til centrale laboratorier, men i stedet selv kan foretage analysen og få svar inden for ganske få minutter. Dyrlægen har et mindre analyseapparat, hvori de indsætter en engangs-cartridge og påfører prøven. Herefter kan dyrlægen aflæse prøveresultaterne på apparatets display og dermed hurtigt og effektivt stille diagnosen. Indtil videre leverer SMB produkter, der passer til hunde, katte og heste. SMB er en global spiller og sælger hovedsageligt gennem distributører og strategiske partnerskaber. På det nordamerikanske marked har man således teamet op med den næststørste spiller på verdensmarkedet og producerer produkter, som sælges under den amerikanske partners navn. I resten af verden sælger SMB sine produkter under eget navn.

Udvikling i dataanvendelse
SMB opsamler både data på tværs af deres egen værdikæde og fra den værdikæde, som de selv indgår i. SMB indså hurtigt, at man var nødt til anvende data for at være konkurrencedygtig, og virksomheden har på sin vis været relativt datadreven, siden man overtog virksomheden i 2007. Heldigvis havde den nye ejerkreds både gode tekniske og forretningsmæssige forudsætninger, så der har været fokuseret på dataanvendelse fra et tidligt stadie. SMB opsamler blandt andet data på en masse procesparametre i produktionen med henblik på procesoptimering og kvalitetssikring. Man har et omfattende kvalitetssystem, og det er vigtigt at kunne identificere, hvor i processen der sker fejl, så man hurtigt kan gøre noget ved det.

Derudover opsamles der store mængder af salgsdata fra distributørerne. Det drejer sig hovedsageligt om distributørernes callcenter-data, hvor slutbrugerne ringer ind, hvis der er problemer med udstyret. SMB trender løbende på disse data, så man kan følge med i, om man har sendt produkter ud, som ikke fungerer i markedet. På trods af at SMB kun får data, når der er problemer, så er det i høj grad noget, der bruges i deres produktudvikling. Hvis man på det samme produkt oplever for mange af en bestemt type fejl, kan SMB eksempelvis være nødt til at ændre analyseinstruments algoritmer og sende ny software ud eller måske endda ændre det fysiske produkt. På den måde kan man nå at reagere i tide, så produkterne lider mindst mulig skade i markedet.

Den tredje type data, som SMB opsamler, er de data, som generes ude hos slutbrugeren, når udstyret er i brug. Analyseinstrumentet opsamler rå data fra hver test, der foretages. En test tager cirka fem minutter, der samples to gange i sekundet, og der bliver kørt mellem 15.000 og 20.000 tests om måneden i USA alene. Hele det rå signal gemmes på instrumentets harddisk. Hvert instrument har en harddisk på 8 GB med plads til mere end 1000 tests, hvilket dækker instrumentets levetid.

”Vi trækker data på flere niveauer. Vi måler løbende på en række procesparametre i produktionen for at kunne optimere vores processer og kvalitetssikring. Derudover får vi data fra vores distributører og slutbrugere, som er afgørende for vores produktudvikling”. Niels Kristian Bau-Madsen, COO, Scandinavian Micro Biodevices.

På nuværende tidspunkt trækker SMB dog ikke automatisk data fra alle apparater. Det er virksomheden stadig for lille til. Man får kun data tilsendt, hvis slutbrugeren oplever problemer. SMB får tilsendt et udtræk af det enkelte instruments database, og så kan man typisk se ud fra data, om brugeren har fejlanvendt udstyret, eller om der er noget andet galt. Eksempelvis kan man se på data, om der er meget støv i instrumentet. På den baggrund kan SMB melde tilbage til distributørerne, at de skal gøre kunden opmærksom på, at instrumentet skal renses, og at de fremover skal bruge en bestemt type forsegling på udstyret. Salgsdata fra distributører og data fra apparaterne giver samtidig også SMB et bedre kendskab til deres markeder, hvilket er væsentligt, da SMB ikke har været på markedet i særlig mange år. Eksempelvis er man ved hjælp af data blevet opmærksom på, at der i visse amerikanske stater er en sæson for slangebid. Hvis en hund eller en hest er blevet bidt af en slange, vil prøverne give nogle helt specielle resultater, som dyrlægerne ikke kan tolke, da det kræver nogle andre algoritmer i analyseinstrumenterne. Det bliver SMB derfor nødt til at forholde sig til i forhold til deres produktudvikling og har dermed måttet udvikle en målrettet software til bestemte steder i USA med bestemte typer slanger.

For at kunne håndtere de store mængder forskelligartede data, som man indsamler forskellige steder fra, har det været nødvendigt at investere i et passende database- og analyseværktøj. Løsningen fandt man i SAS JMP. Dette værktøj kan håndtere de forskellige datatyper og arrangere store datamængder på en lettilgængelig måde, så SMB selv kan analysere dataet. På længere sigt ønsker SMB at blive endnu mere datadreven end nu – både i forhold til proceskontrol og i forhold til at opsamle og anvende alle data, som genereres af slutbrugeren af deres produkter. SMB vil indsamle flere og flere procesdata og arbejder på at udvikle værktøjer, så in-line kvalitetskontrol bliver mulig. Samtidig er man meget opmærksom på, at man inden for en overskuelig fremtid skal have fat i alle de brugergenererede data. Den vej går alle de store spillere på markedet nemlig allerede.

Gevinster og konsekvenser
Den altoverskyggende gevinst ved dataanvendelse er ikke til at tage fejl af. SMB’s fokus på data fra dag et har været afgørende for, at virksomheden i første omgang har overlevet og efterfølgende været i stand til at skabe en imponerende vækst. Det hænger i høj grad sammen med, at man på baggrund af dataanvendelse har skabt sig selv et solidt beslutningsgrundlag. Det gælder både i forhold til forskning og udvikling, men i høj grad også på et mere generelt plan, hvor det har været vigtigt for en ung virksomhed i etableringsfasen at få styr på processerne omkring selve produktionen og omkring de services, man yder kunderne. Det er på sin vis svært at kvantificere de realiserede gevinster, men fra SMB’s side tør man slet ikke tænke på, hvordan det havde set ud i dag, hvis man ikke havde haft fokus på dataanvendelse fra start.

"Det er vanskeligt at kvantificere de realiserede gevinster ved dataanvendelse. Men en ting er sikkert, og det er, at SMB ikke havde været, hvor vi er i dag, hvis ikke vi havde haft fokus på at være datadrevne fra begyndelsen”. Niels Kristian Bau-Madsen, COO, Scandinavian Micro Biodevices.

Barrierer og udfordringer
Den mest knappe ressource for SMB i forhold til at arbejde datadrevet har været tid. En ting er at samle data op, hvilket i sig selv ikke er så krævende. Alt det, som kommer bagefter i form af databehandling og –analyse, er langt mere tids- og ressourcekrævende. Der skal løbende udvikles på databasen og analyseværktøjerne, i og med at man opsamler mere og mere data af forskellig karakter. SMB betegner det som en vanskelig balancegang. På den ene side ønsker man ikke at bruge uhensigtsmæssigt mange ressourcer på at blive endnu mere datadrevne, så man ikke får allokeret nok ressourcer til at få produceret og solgt. Man skal jo være i stand til at betale regningerne. På den anden side ønsker man ikke at blive hægtet af vognen og få oparbejdet et stort ’dataefterslæb’ undervejs, fordi datadelen ikke er fulgt med virksomhedens udvikling. De to ting skal gå hånd i hånd, og den balancegang har været en stor udfordring for SMB.

Gode råd og erfaringer
Det er vigtigt for enhver virksomhed, at man ikke bare bevidstløst giver sig i kast med at arbejde med data. Som sagt er det ikke noget problem at opsamle ufattelige mængder af data, men pointen er jo, at man også skal kunne bruge dataene til noget værdiskabende. Det er vigtigt, at man på forhånd har nogle klart definerede mål for dataanvendelsen og endog endnu vigtigere, at man som virksomhed har gjort op med sig selv, om man rent faktisk har tænkt sig at agere på baggrund af resultaterne af dataanalysen. Succesfuld dataanvendelse indebærer, at man får den skinbarlige sandhed. Og sandheden er ikke altid behagelig. Det kan vise sig at blive rigtig dyrt – i hvert fald i det korte løb – at skulle agere på baggrund af data, hvis det eksempelvis kræver større omstruktureringer i virksomheden. Alt i alt bør man som virksomhed både gøre sig tanker om, hvordan man skaber værdi ud fra de data, man samler op, og om, hvordan man efterfølgende agerer på baggrund af det, man finder ud af.

Slutteligt pointerer SMB, at den markedsvendte del af dataanvendelse er den mest vækstskabende. Fokus på at kende sine markeder og kunder har spillet en uvurderlig rolle i forhold til at sikre vækst. Samtidig er den interne dataanvendelse med fokus på processtyring en nødvendighed for at sikre, at virksomheden har et solidt fundament som virksomhed.

Scandinavian Micro Biodevices er blandt Teknologisk Instituts 10 cases om danske virksomheder, der på forskellig vis har anvendt data.