Siddende patienttransport i Danmark

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Der gennemføres årligt 2 millioner transporter af borgere på vej til og fra forskellige behandlingstilbud. Den siddende patienttransport beskæftiger omkring 5.000 medarbejdere. Det er regionerne som er ansvarlige for opgaven.

Siddende patienttransport i Danmark

Transport- og sundhedsydelse. Enten-eller eller Både-og?

Reddernes Udviklingssekretariat har igangsat en undersøgelse af, hvordan den siddende patienttransport i Danmark er organiseret. Formålet er at rejse en debat om kompetenceudvikling og organisering af patienttransporten. Projektet skal desuden undersøge medarbejdernes arbejdsmiljøforhold. Sigtet er at pege på forebyggende foranstaltninger, der kan gavne medarbejdernes psykiske og fysiske helbredstilstand – såvel som forholdene for patienterne.

Der er i øjeblikket meget fokus på, hvordan vi kan skabe bedre sundhedstilbud for borgere i Danmark. Blandt andet gennem struktureret kompetenceudvikling af de sundhedsprofessionelle eller gennem indførelse af nye teknologier. Samtidig er der mere opmærksomhed på betydningen af et godt og smidigt samarbejdende sundhedsvæsen på alle niveauer.

Transport af patienter er en væsentlig del af den palet af ydelser, som en syg eller svækket borger mødes med, og en effektiv drevet siddende patienttransport er udslagsgivende for oplevelsen af kvalitet og sammenhæng. For mange borgere er den siddende patienttransport en fast del af hverdagen, og alle disse patienter har krav på en sikker og kvalificeret ydelse til tiden og på et højt niveau

Flere vinkler på samme sag
Undersøgelsen skal bidrage med ny viden til en kvalificeret debat om vores sundhedsvæsen. Vi vil se nærmere på en del af sundhedsvæsenet, der normalt ikke er så meget fokus på, og vi vil og formidle erfaringer fra brugerne af transporten. Derudover vil også medarbejdere, ledere og interesseorganisationer bidrage til undersøgelsen.

Du kan løbende følge projektet her.