Simpel beregning - Kontorejendom

Simpel beregning - Kontorejendom

I denne beregning er overfladearealerne estimeret således at der f.eks. er taget hensyn til vinudueshuller i facaden:

Gulve: 91 % af det opvarmede areal

Lofter: 91 % af det opvarmede areal

Skillevægge: 184 % af det opvarmede areal

Ydervægge: 21 % af det opvarmede areal

Inventar: 100 % af det opvarmede areal

 

 

Relaterede søgeord