Personlogistik i trafik-knudepunkter

Finn  Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Konsortiet MEDIC OUH er totalrådgivere på projektet - i Odense

Personlogistik i trafik-knudepunkter

Logistik - en vigtig del af planlægningen i byggerier
Således også for det forestående byggeri i Odense kaldet SUND hvor Bygningsstyrelsen BYGST er bygherre for en langstrakt bygning, der kobler til SDU tre steder og til nyt universitetshospital (OUH). SUND har tre spor gennem bygningen med hhv. forskningslaboratorier, kontorer og undervisningsarealer, der alle løber fra SDU til Nyt OUH. Hovedfærdselsåren i bygningen ligger mod øst sammen med undervisningssporet. Byggeriet skal dagligt betjene 2 – 3.000 personer dvs. medarbejdere og studerende fra både SDU og Nyt OUH.

Billede af simulering ved frokosttid, hvor lokaler bliver tømt

Endnu et eksempel på, hvad logistikken også dækker over
Man kunne vel kalde det personlogistik og heri indgår nogle af de samme overvejelser, som når det drejer sig om gods og fx last- og personbiler i trafikken.
Vi kender alle eksempler på, hvor snævre passager og ophobning af gods og mange mennesker i fx lufthavne, på banegårde og i trafikken kan give lange ventetider og skabe unødvendig uproduktiv tid. Når det gælder nybyggeri har man ofte mulighed for at foretage beregninger og simuleringer af trafikken, hvad enten den drejer sig om personer eller gods, i så god tid, at man har mulighed for at justere dele af projektoplæggene, så der ikke opstår flaskehalse.

Simulering af gangarealer ved trapper i spidsbelastning og som stresstest

Til udførelsen af opgaven er anvendt en softwareløsning kaldet ”Oasys MassMotion software, crowd simulation”.

Softwareløsningen giver mulighed for at lave naturtro simuleringer i mange situationer dækkende trafik ved alle typer knudepunkter.

Fx Airport Terminal Design & Planning – inklusive køretøjer, passagerer og processer, baggagehåndtering og  groundside operations modelering

Jernbane og Transit Terminal Planning – store personmængder og baggage samt aktiviteter I tilstødende områder som vej- og bustrafik samt trafikstyring.

Brand og Evakueringsplanlægning – validering af evakueringsplaner fra flere sale, lokaler og med trapper, herunder elevatorer og rullebånd.

Teknologisk Institut giver gerne et bud på løsning af simuleringsopgaver af ovennævnte karakter.