Skoler i landdistrikter

Martin Eggert Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 29.

En landevej ude i landdistrikterne

Skoler i landdistrikter

Teknologisk Institut gennemførte tilbage i 2008 for Indenrigs- og Socialministeriet gennemført analysen "Skoler i Landdistrikter", som var en af de mest omfattende landsdækkende undersøgelser af skolers betydning i landdistrikter. Undersøgelsen viste, at skolelukninger langtfra medfører den tilbagegang for lokalområdet, som mange frygter. Med udgangspunkt i undersøgelsen belyste rapporten, hvilke handlemuligheder en kommune har i forbindelse med tilpasning af sin skolestruktur.

Skolelukninger – et aktuelt emne
Skolelukninger er stadig et aktuelt og varmt politisk emne i mange kommuner. Det forudses, at der som led i kommunernes tilpasning af skolestrukturen i de kommende år vil blive lukket flere hundrede skoler. Skolelukninger er typisk forbundet med en intens og følelsesladet debat med mange pessimistiske forventninger til fremtiden: ”Lokalsamfundet vil dø”, ”børnefamilier vil flytte” , ”huspriserne vil falde” osv.

  • Men hvordan går det rent faktisk i årene efter, at skoler lukker i landdistrikter?
  • Er det starten på en nedtur, hvor det lokale liv går i stå, og folk flytter?
  • Er det et klassisk spørgsmål om ”hønen eller ægget”: Er det skolelukninger, der medfører tilbagegang i lokalområdet – eller er det lokalområdets tilbagegang, der medfører skolelukning?

Overraskende resultater
Analysens hovedkonklusionen var, at når skolen i et landdistrikt lukker, så gør den det på grund af en forudgående tilbagegang - og ikke omvendt. Med andre ord: Når et lokalsamfund på landet mister sin skole, så kan det ikke påvises, at dette igangsætter eller forstærker en negativ befolkningsudvikling.

Kan det virkelig være rigtigt? Ja – følgende resultater støtter denne konklusion:

  • Skolerne har faldende elevtal i årene forinden. De fleste (73%) af de lukkede skoler har haft væsentligt faldende elevtal de sidste 5 år inden skolelukningen.
  • Etableringen af friskoler "bremser" ikke udviklingen. De lokalområder, hvor der efter skolelukning er etableret friskoler, har også tilbagegang i befolkningsudviklingen. Faktisk er det sådan, at befolkningsudviklingen har været mest negativ i de områder, hvor den lukkede skole er blevet erstattet med en friskole.
  • Negativ befolkningsudvikling længe før skolelukning. I de lokalområder, hvor skoler lukker, er der en negativ befolkningsudvikling længe før skolelukningen, og områdernes befolkningsudvikling er endog mere negativ inden skolelukningen end efter.
  • Langt de fleste vil blive boende hvis skolen skulle lukke. En survey undersøgelse blandt forældre viste, at hvis børnenes skole lukkede, så ville langt de fleste forældre i landdistrikter (87%) blive boende, mens 8% ville overveje at flytte, og 3% helt sikkert ville flytte.

Hvad kan kommunen gøre i forbindelse med tilpasning af skolestrukturen?
På baggrund af undersøgelsen sammenfattede rapporten en række handlemuligheder, som en kommune kunne vælge i forbindelse med tilpasning af sin skolestruktur. Herunder dels alternative løsninger til skolelukninger dels opfølgende indsatser, der har til formål at modvirke negative konsekvenser efter en eventuel skolelukning er besluttet og gennemført.

Download analysen Skoler i Landdistrikter.