SKOV A/S - Data giver nye forretningsområder

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

SKOV A/S - Data giver nye forretningsområder

SKOV A/S har udviklet sine produkter i en retning, der giver dem store konkurrencefordele samt sætter dem i stand til at udvikle nye forretningsmodeller. Det har givet øget service til kunderne og har åbnet op for mersalg for virksomheden.

Om virksomheden
SKOV er en virksomhed beliggende i Salling i Skive kommune. Virksomheden producerer ventilations- og produktionsstyringssystemer til svine- og fjerkræproducenter og har eksisteret i omkring 35 år. Virksomheden er en af de førende producenter på det globale marked – blandt andet takket være den rolle, data spiller i deres produkter. Virksomheden afsætter på markeder i 65 lande og omsætter for omkring en halv milliard kroner årligt.

På nuværende tidspunkt beskæftiger SKOV sig med både produktion, salg, R&D og servicefunktioner. Der er i alt 285 ansatte, hvoraf omkring 220 er i Danmark. Der er cirka 65 medarbejdere ansat i R&D-afdelingen, og en stor del af dem fokuserer på udvikling og integration af data i SKOVs produkter. Ud over at give SKOV en førende position på markedet har brugen af data også vist sig at åbne op for nye forretningsmodeller – blandt andet med et større salg af services og vedligehold.

Udvikling i dataanvendelse
SKOV samler en stor mængde data: Produktionsdata, økonomiske nøgletal, salgsdata samt data genereret i de anlæg, der sættes op ude hos kunden. De tre første datatyper er i større eller mindre grad udbredt blandt danske SMV’er og medvirker til proceseffektiviseringer, bedre økonomistyring og større informationer om markeder. Den sidstnævnte datatype er interessant, idet den har givet SKOV en stor konkurrencefordel på markedet og samtidig har åbnet op for nye fremtidige forretningsmodeller.

Ventilations- og produktionsstyringsanlæggene blev for 7-8 år siden udviklet til at samle en masse data op ude i svine- og fjerkræstaldene. Denne udvikling blev drevet af store svine- og fjerkræproducenter, der i stigende grad havde behov for at kunne monitorere og benchmarke deres produktion på tværs af flere stalde eller farme. På den baggrund udviklede SKOV systemer, der samler data op på parametre som foderforbrug, dyrevægt, vandforbrug, temperatur, luftfugtighed og meget andet. Med disse data har producenterne mulighed for at lave intelligente sammenligninger af deres produktion og på den baggrund optimere den.

I de senere år er SKOV også begyndt at se flere nye muligheder for mersalg på baggrund af data fra kundernes stalde. Disse forretningsmodeller er ved at blive udviklet med henblik på at sælge f.eks. rådgivnings- og vedligeholdsydelser. På nuværende tidspunkt ringer kunden ind med et problem, og derfra kan SKOV levere rådgivende ydelser til kunden. I fremtiden vil man forsøge at være mere proaktiv i sin tilgang til salg af rådgivningsydelser. Ved at sætte nogle intelligente datamonitoreringssystemer op, vil man kunne identificere kunder med en suboptimal produktion. Disse kunder vil man tage kontakt til med henblik på at rådgive dem om optimering af deres produktion. Det er både en ny service til kunderne samt en vækstmulighed for SKOV.

Man vil også i højere grad udnytte de data, som man samler op på slitage af ventilations- og produktionsstyringssystemerne. På den måde kan man proaktivt vejlede kunderne, når det er tid til udskiftning eller vedligehold på deres anlæg. Det sikrer, at kunderne ikke skal opleve omkostningsfulde nedbrud, og åbner igen op for mersalg af serviceydelser.

”De nye produkter, vi sender ud på markedet, sender driftsdata hjem én gang i døgnet. Alle disse data samler vi i en database, og planen er, at vi – baseret på disse data – vil lave noget intelligent datamining. Så kan man bruge de data til at se, at en given kunde har en oppetid, der er mindre end 95 pct., og så sende serviceafdelingen ud for at hjælpe ham. Så det er en intelligent anvendelse af de data, vi har til rådighed”. Jesper Mogensen, CTO, SKOV A/S.

Processen mod at blive mere datadreven startede for SKOV ved, at ledelsen lagde en strategi for det. Strategien blev skabt ud fra en nødvendighedsbetragtning om, at det var nødvendigt at udvikle og bruge data for også i fremtiden at kunne konkurrere på markedet. De ansatte derfor en produktchef, der havde til opgave at fokusere på og udvikle området. Produktchefen var blandt andet ude hos SKOVs kunder i udlandet for at høre, hvad de efterspørger. Et af ønskerne var netop muligheden for at overvåge produktionen i staldene på en mere intelligent måde. På den baggrund voksede også teamet af programmører fra én til 16 – heraf otte i Danmark og otte i Malaysia. Man ville simpelthen satse fuldt ud på at kunne levere produkter i en mere datadreven retning.

Satsningen har også haft en stor effekt på SKOVs forretning. Forretningens kerneydelse har flyttet sig fra at være komponenter til staldanlæg til at være levering af produktionsstyringssystemer og overvågning af produktion. SKOV er blandt de verdensførende for denne type systemer, hvilket gør dem konkurrencedygtige på det globale marked.

Fremtiden for SKOV handler især om at få færdigudviklet de nye forretningsmodeller, der er opstået på baggrund af data. Der skal bl.a. sættes nogle organisatoriske rammer op for analysen af de indkomne data fra kunderne, så man er i stand til at handle proaktivt på kundernes problemer – og deraf sælge merydelser. Her mangler man kompetencer inden for datamining og statistiske analyser. Disse tekniske kompetencer skal samtidig sættes ind i en forretningsmæssig ramme. Det bliver derfor en udfordring at finde de rigtige medarbejdere, der forstår begge sider.

Gevinster og konsekvenser
Den overvejende gevinst, SKOV har fået gennem sin omfattende brug af data, er konkurrencefordele. Deres tidlige indsats og strategi for brugen af data har bevirket, at de i højere grad er på forkant med kundernes efterspørgsel og krav til produkter. Det gør dem til en af de førende leverandører af ventilations- og produktionsstyringssystemer til svine- og fjerkræproduktioner verden over.

Man kan dog ikke se nogle direkte økonomiske gevinster af datasatsningen endnu. Og man kommer sandsynligvis heller ikke til det foreløbigt. Men Jesper Mogensen mener, at man også bliver nødt til at se det i et bredere perspektiv. Selvom mange af ressourcerne bliver brugt til at udvikle enkelte højteknologiske komponenter til opsamling af data, skal man ikke se på indtjeningen på disse enkelte komponenter. I stedet skal man betragte de udviklede komponenter som ’enabler’ for, at man kan sælge store samlede løsninger til kunderne.

Barrierer og udfordringer
En af de helt store udfordringer har været en konservatisme i branchen, som Jesper Mogensen udtrykker det. Denne konservatisme var der også internt i virksomheden i starten. Man blev nødt til at overbevise folk om, at data bliver fremtiden – også i svine- og fjerkræproduktionen. Derudover var brugen af data også udfordret af manglende IT-infrastruktur. Der var simpelthen ikke kommet bredbåndsforbindelse ud til nogle af de store produktioner i udlandet. SKOV så dog den rivende udvikling, som udbredelsen af bredbåndsforbindelser var i, og de var derfor overbeviste om, at IT-infrastrukturen nok skulle følge med på meget kort sigt. I dag har alle kunderne stabile og hurtige netforbindelser, så de kan gøre brug af SKOVs produkter.

”Og nu ser vi bare, at de kunder, der vil have data, etablerer internetforbindelser uden at blinke med øjnene. De ved, det skal til!" Jesper Mogensen, CTO, SKOV A/S.

Gode råd og erfaringer
Det vigtigste er at lave en klar strategi for at blive datadreven, og strategien skal bakkes op af ledelsen. Ledelsens opbakning er altafgørende, bl.a. fordi man kommer til at fejle i løbet af processen. Og det skal man som organisation kunne holde til. SKOV har været villig til at fejle og har sørget for at gøre det i lille skala. Det har man gjort ved altid at udvikle prototyper, der bliver testet ude hos kunder, der gerne vil være first-movers på den teknologiske front. At få testet sine prototyper og få feedback fra rigtige kunder gør, at man finder fejlene hurtigt og med få omkostninger, og på den baggrund kan man udvikle og levere nogle gode gennemtestede produkter i sidste ende.

SKOV A/S er blandt Teknologisk Instituts 10 cases om danske virksomheder, der på forskellig vis har anvendt data. Læs de øvrige cases her.

Analyse og Erhvervsfremme - hvem er vi?