Skybrudsløsninger ved ekstremregn for LAR-anlæg - Soppebassin med landkort

Maria Burup Dahl

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 33.

Skybrudsløsninger

Skybrudsløsninger ved ekstremregn for LAR-anlæg - Soppebassin med landkort

Hvad er et soppebassin med landkort?
Et soppebassin med landkort er et bassin til leg og læring. Her er soppebassinet udformet, så det forestiller et landkort over Roskilde Fjord samt Isefjord formet i asfalt, se figur 3. Kystlinjerne skal optegnes i hvid, så det gøres tydeligt, hvornår vandstanden stiger så meget, at kystlinjerne oversvømmes. Byer skal være røde. Landskabet er en mulighed for at kombinere bæredygtig regnvandshåndtering med leg og læring. Eleverne/børnene har mulighed for at lege med vand, og desuden lærer de, hvor det er godt at bo langs fjorden, og hvor der først sker oversvømmelse.

Soppebassin - Tabel

Udløbet er etableret i det laveste punkt af ”kote 0” i rustfrit stålrør ø75 mm. Materialet af røret er valgt, så røret kan tåle udlægning af varm asfalt. Der er anbragt en plastprop, fastgjort med kæde til bassinkanten, som kan sættes i udløbet, hvis eleverne ønsker at soppe i bassinet.

Soppebassin med landkort

Soppebassinet er udformet så det forestiller et landkort over Roskilde Fjord. Pigen står på Orø. Kystlinjer og byer er endnu ikke optegnet (foto: Thomas Vilhelm, SpecialPhoto).

Hvem har udviklet løsningen?
Bassinet er designet af Thing & Brandt Landskaber.

Afløbstekniske forhold (fald gennem bassin, udløb, overløb) er fastlagt af TI. Kortet er tegnet op af Landinspektør Hyldegaard, og NCC Roads har etableret landskabet udformet i asfalt.

Hvor kan man se soppebassinet?
Soppebassinet er udviklet og designet til klimaskolen i Roskilde, se:
http://www.laridanmark.dk/projekt-klimaskole/forside/31340

Praktiske erfaringer med soppebassinet:
Da der ikke må være stillestående vand på skolen, skal proppen fjernes efter max. 24 timer, så bassinet tømmes.

Oprensning af soppebassinet bør overvejes, da det ellers vil virke som ”sandfang” for de vandrender, der leder regnvandet til bassinet. Hvis det er muligt at indbygge en rensemulighed umiddelbart inden soppebassinet, vil det være en god idé.

Mere information om produktet