Smart cities er bæredygtig byvækst

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Ørestaden i København

Smart cities er bæredygtig byvækst


KØBENHAVNS NORDHAVNS projekt er en ny bydel med 400.000 m2 nye bygninger til bolig og erhverv, planlagt med CO2 neutral energiforsyning baseret på vedvarende energi fra vindmøller, geotermisk energi og energi fra biomasseFolk ønsker at bo i byerne og fraflytter de mindre byområder i et hidtil uset omfang. Fx forventer Københavns Kommune, at der i 2025 vil være 100.000 flere indbyggere i kommunen end i 2011. Bæredygtig byvækst kræver god planlægning og viden om, hvad der også på længere sigt er bæredygtigt. Og så kræver det, at man forstår at udnytte de muligheder, som IT giver for at optimere og binde byen sammen.

Hvad er smart cities?
Smart cities er byer, der ønsker  bæredygtig og attraktiv byvækst. Bæredygtig, så den negative miljøpåvirkning reduceres mest muligt. Attraktiv, så byen er et aktiv for indbyggere, erhvervsliv  og turister. De smarte byer tiltrækker borgere og turister, der ønsker en sikker, ren, miljøvenlig og kulturelt interessant by. Og så tilbyder de interessante arbejdspladser og tiltrækker avancerede og innovative erhvervsvirksomheder, der producerer varer og serviceydelser med et højt værdiindhold.

IT spiller en særlig rolle
En smart by er afhængig af at have en velkvalificeret arbejdskraft, der bidrager til økonomien, og en velfungerende kommunal administration og et bystyre, der effektivt samarbejder med andre offentlige og private virksomheder om løsningen af fælles problemer. IT spiller i alle smarte byer en særlig rolle som forudsætning og løftestang for effektive løsninger, fx inden for transport, ren luft og vand samt miljørigtig energiforsyning.

Teknologisk Institut har i Danmark og internationalt ydet rådgivning om smart cities. Vi har bl.a. deltaget i en undersøgelse for EU-Parlamentet af, hvad der karakteriserer en smart by og smart byvækst. Undersøgelsen Mapping Smart Cities in the EU kan downloades fra EU-Parlamentets hjemmeside.

AMSTERDAMS BYSTYRE har etableret en crowd- sourcing-platform, der kan facilitere kommunikationen mellem kommunen og dens borgere om byens service.Omkring halvdelen af de knap 500 byer, vi har undersøgt, har gennemført smarte initiativer. Heraf har vi samlet 50 særligt gode eksempler fra hele Europa – eksempler som kan give inspiration til andre byer, der ønsker smart byvækst.