Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Social innovation som strategi

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Man der spiller skak

Social innovation som strategi

Social innovation handler kort fortalt om at skabe nye og bedre velfærdsløsninger – løsninger, som er ført ud i livet og skabt af eller med ikke-offentlige aktører – ikke for dem.

Social innovation kan være en virksomhed, som bringer marginaliserede medborgere ind på arbejdsmarkedet. Eller det kan være tusindvis af frivillige, som bruger et par timer foran computerskærmen til at identificere mønstre i kræftceller for at fremme behandlingen af brystkræft.

De ikke-offentlige aktører kan være foreninger, virksomheder, onlinefællesskaber eller blot en aktiv borger. Fælles for de ikke-offentlige aktører er, at de ofte har nogle ressourcer, som endnu ikke er sat i spil, og som vil kunne skabe bedre velfærd til gavn for os alle.

Analyse og Erhvervsfremme - hvem er vi?

Social innovation som en nødvendighed
Gennem de seneste år har langt de fleste af landets kommuner og regioner gennemgået adskillige sparerunder. Og der er ikke noget, der tilsiger, at denne udvikling ændres, hvis vi bliver ved med at gøre, som vi plejer. Tværtimod.

Frem mod år 2050 stiger antallet af borgere på over 65 år med ca. 500.000 personer. Hertil kommer store udfordringer omkring integration, ca. 500.000 danskere med psykisk sygdom osv., osv.

Alt sammen peger i retning af stigende sundhedsudgifter. Samtidig forventes antallet af personer i den arbejdsdygtige alder at være uændret.  

Fra et samfundsmæssigt perspektiv er der således et stigende pres for, at de uudnyttede ressourcer hos de ikke-offentlige aktører bringes i spil.

Vi skal med andre ord blive mere bevidste om potentialet for social innovation.

Fra patchwork til strategi
Flere danske kommuner har da også fået øjnene op for potentialet i at samarbejde med ikke-offentlige aktører omkring løsningen af velfærdsopgaver.

Næsten samtlige af landets kommuner har udarbejdet en frivillighedsstrategi. Hver fjerde kommune har nu en strategi for, hvordan de vil fremme socialøkonomiske virksomheder. Og samskabelse er blevet det nye modeord.

I hvor høj grad potentialet for social innovation udnyttes varierer dog i stor udstrækning fra kommune til kommune og fra velfærdsområde til velfærdsområde. Man kan næsten sige, at der er tale om et patchwork af tilgange.

Men vi bør som samfund være meget mere ambitiøse end det.

Enhver kommune eller region bør have en samlet strategi for social innovation samt en handlingsplan, som sikrer implementeringen.

En udfordringsbaseret tilgang
Social innovation er en udfordringsbaseret tilgang. Fokus er på, hvilken velfærdsudfordring der skal løses – og hvordan? Og ikke i første omgang på, hvordan den aktør, der plejer at løse problemet, kan gøre det mere effektivt.

Vi bør eksempelvis spørge, hvordan vi – det samfundsmæssige vi – bedst muligt rehabiliterer tidligere kriminelle i samfundet, og ikke hvordan Kriminalforsorgen kan blive mere effektiv.

Det kunne jo være, at ikke-offentlige aktører har noget nyt at byde ind med.

I sagens natur vil potentialet for social innovation variere fra udfordring til udfordring, da det vil afhænge af, hvilke aktører der byder sig til med løsninger.

Nogle gange skal det offentlige være den drivende kraft for at fremme socialinnovative løsninger. Andre gange kan det offentlige med fordel sidde på sidelinjen og nøjes med at skabe gode incitamenter.

Det skal dog understreges, at social innovation ikke er en mirakelkur. Men det er et vigtigt skridt til både at bevare og nytænke vores velfærdssamfund.

Tør vi? Tør vi lade være?  

 

Otte spørgsmål, en strategi for social innovation bør adressere

Det er muligt at bevæge sig fra en patchwork-tilgang til en samlet strategi for social innovation i en kommune eller i en region. Strategiudviklingen kan starte med at adressere følgende spørgsmål:

  • Hvad er potentialet for social innovation i kommunen eller regionen?
  • Hvilke aktører er relevante at samarbejde med og hvornår?
  • Hvordan frisættes den innovative tænkning og drivkraft, der findes blandt lokalsamfundets aktører?
  • Hvordan kan kommunen eller regionen være en god facilitator i den fælles indsats?
  • Hvilke nye kompetencer fordres hos offentlige ledere og medarbejdere?
  • Hvordan kan social innovation skaleres og spredes?
  • Hvordan sikres kvaliteten af de socialinnovative velfærdsløsninger?

 

Nedenstående  udgave af vores nyhedsbrev 'Viden til Tiden' handler om ny velfærd og social innovation. Læs nyhedsbrevet her:

 

Vi er specialister i social innovation
Teknologisk Institut er en af Danmarks førende spillere inden for social innovation og ny velfærd. Vi trækker på international forskning og giver dig konkrete redskaber til at nytænke velfærd. Vi tilbyder evalueringer, workshops, strategiarbejde, analyser og udviklingsforløb. Når du vælger os, er du desuden sikret en neutral samarbejdspartner, da vi arbejder uvildigt.

Vil du vide mere, så brug kontaktformularen, eller ring til sektionsleder Karsten Frøhlich Hougaard på tlf.: 7220 2886

Læs mere om ny velfærd og social innovation her