Solvarmetage skal producere fjernvarme

Ole  Ravn

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 21.

Solvarmetage skal producere fjernvarme

I en nyudstykning, Ring Søpark, vil Brædstrup Fjernvarme etablere solvarmeanlæg på udvalgte huse og lade naboerne købe varmen, når der er overskudsproduktion. Solfangerne vil blive integreret i hele tage og producere langt mere varme end traditionelle individuelle solvarmeanlæg. Projektet er delvist finansieret af Energiteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP) og består udover selve etableringen af en række analyser af forskellige kombinationer og løsninger. Teknologisk Institut har i den forbindelse udviklet et simuleringsprogram, der kan demonstrere og visualisere konceptet for Teknologisk Instituts eget lavenergibyggeri EnergyFlexHouse.

EnergyFlexHouse

Kernen i simuleringsprogrammet er en matematisk model, der tager udgangspunkt i de fysiske rammer i EnergyFlexHouse. EnergyFlexHouse består af 2 fritliggende lavenergihuse, klasse 1. Det ene hus, EnergyFlexFamily, er beboeligt og anvendes til at undersøge nye tekniske løsninger og brugervaner i praksis. Det andet er et laboratorium, EnergyFlexLab, hvor fokus er på udvikling og optimering af nye innovative teknologier. Begge huse er fra start monteret med en række forskellige teknologier, bl.a. er begge huse forbundet med et fjernvarmenet og EnergyFlexLab har 15 m2 tagintegrerede solvarmepaneler. Husene er opbygget fleksibelt, så teknologierne kan udskiftes efter behov og målrettes både nybygning og renovering.

Du kan læse mere om EnergyFlexHouse på hjemmesiden: www.energyflexhouse.dk.

Matematisk model

Den matematiske model er en blanding af stationære og dynamiske modeller baseret på 1. ordens differentialligninger. Modellen består af følgende elementer:

  • Bygningsmodel
  • Solfangermodel
  • Installationsmodel
  • Fjernvarmeudvekslingsmodel
  • Måler og afregningsmodel

Modellen er opbygget i Labview’s simuleringsmodul, som Teknologisk Institut har gode erfaringer med bl.a. i forbindelse med undervisning.

Simuleringsprogram

I simuleringsprogrammet kan brugeren vælge mellem en sommer- og en forårssituation med solindfald og udetemperatur, der svarer dertil. Brugeren kan desuden vælge dimensionerende varmetab for bygningerne, solfangerareal, indetemperatur og tappemønster for det varme brugsvand. Simuleringsprogrammet viser løbende de beregnede parametre forskellige steder i systemet og demonstrerer forholdet mellem købt og solgt varme til fjernvarmenettet. Resultaterne visualiseres i en overskuelig brugerflade, der viser hvornår der købes hhv. sælges varme.

EnergyFlexHouse (fjernvarmeledninger) - sol
EnergyFlexHouse sælger fjernvarme til nettet.

EnergyFlexHouse (fjernvarmeledninger) - skygge
EnergyFlexHouse køber fjernvarme fra nettet.

Ring Søpark

Du kan læse mere om EUDP-projektet på Brædstrup Fjernvarmes hjemmeside: www.braedstrup-fjernvarme.dk.

Projektets øvrige deltagere er: Rambøll (projektleder), Brædstrup Fjernvarme, Advansor, Arcon Solvarme, Danfoss, Nordjysk Elhandel, PlanEnergi og SBi ved Aalborg Universitet.