Sonion er innovativ i arbejdet med brugergrupper

Robert  Sigaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 33.

Sonion er innovativ i arbejdet med brugergrupper

Case under det afsluttede projekt Next Practice, nye innovationsformer
- se mere herom på denne side: 
Projekt Next Practice.
 

Når der ikke er styr på rettighedsforhold, er resultatet ofte mange uudnyttede muligheder for videndeling. Fx når Sonion besøger et hospital og en læge kommer til dem med en idé, som virksomheden må takke nej til at høre om, før der er lavet en hemmeligholdelsesaftale. Idéen kan i princippet være lig noget, Sonion allerede er ved at udvikle for en B2B-kunde.

Udfordring
Sonion designer præcisionskomponenter til medicinalindustrien og er i en rygende udvikling med et stort antal patenter bag sig. Virksomheden har to forretningsben, dels som udviklingspartner til store internationale medicinalvirksomheder, dels med sin egen produktportefølje.
I medico-branchen er der stort fokus på rettigheder. Det er vigtigt ikke at bringe sig i en situation, hvor der kan opstå stridigheder om ejerskabsforhold til en produktidé. Det betyder, at Sonion ikke kan indlede en samtale med brugerne, eksempelvis læger og sygeplejersker, medmindre det er en konfidentiel konversation.
Sonion vil imidlertid gerne arbejde brugerdrevet med sin innovation. Derfor var målet for samarbejdet med Teknologisk Institut at udvikle en template for et aftalegrundlag til dialogen med brugerne.

Løsning
Sonion vil gerne inddrage brugere i udviklingsarbejdet, og honorere dem, der bidrager til innovation.
En af deres foretrukne innovationsmetoder er workshops, fordi det er en effektiv metode til at identificere behov og generere idéer. Workshopdeltagere med forskellige baggrunde, erfaringer og perspektiver på problemstillinger bygger typisk videre på hinandens idéer og kommer frem med nye og overraskende løsningsforslag.
I regi af Next Practice blev der udarbejdet et aftalegrundlag og en manual, der behandler relevante emner i tilknytning til intellektuelle rettigheder (IPR), som Sonion og andre virksomheder kan benytte til afklaring af rettigheder, når de laver workshops med brugergrupper.

Proces
Workshopdeltagerne vil ofte være personer uden kendskab til jura og eneret, og de har måske endog en indbygget skepsis eller modstand mod disse forhold. Derfor er aftalen letlæselig, overskuelig og kort.
Et af de krav, der skal være opfyldt, for at en opfindelse kan beskyttes, er, at den ikke må have været offentligt tilgængelig, før patentansøgningen indleveres til patentmyndigheden.  Workshopdeltagere skal vide, at de er forpligtede til at holde oplysninger om en opfindelse fortrolige. Alt dette og meget mere er forklaret i en hurtigt læst manual, som klæder både workshopdeltagere og virksomheder på til at anvende aftalen.
Projektet er afsluttet med et reality-tjek, hvor både aftalen og manualen er afprøvet på en workshop med eksterne deltagere.

Resultat
Aftalen og manualen kan eliminere en barriere for åben innovation hos mange små og mellemstore virksomheder.