Stort potentiale for 3D-print i fremstillingsindustrien

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

3-D image from DTI laboratory

Stort potentiale for 3D-print i fremstillingsindustrien

Blot fire procent af danske fremstillingsvirksomheder anvender 3D-printere i deres innovationsarbejde. En bedre udnyttelse af teknologien ville stille danske virksomheder solidt i den internationale konkurrence. Globalt set eksploderer interessen for 3D-print, som giver fremstillingsvirksomheder mulighed for at arbejde effektivt med prototyper, små serier eller individualiseret produktion. 3D-print kan desuden tilføre materialer nye egenskaber.

Center for Analyse og Erhvervsfremme analyserer løbende teknologiudviklingen ved at anvende globale patentdata. For 3D-print er det tydeligt, at interessen er stor. I 2004 var der globalt 47 patenter – og i 2014 blev der godkendt 1.269 patenter.

I en analyse af 501 danske SMV-fremstillingsvirksomheder, der udvikler enten nye produkter, nye processer, organisatoriske ændringer eller markedskoncepter, kan vi se, at 3D-print kun i begrænset omfang indgår som et integreret udviklingsværktøj i produktudviklingen.

Til trods for en hastig udvikling i 3D-print-mulighederne anvender blot 4 procent af virksomhederne 3D-print i meget høj grad eller i høj grad som en del af deres produktudvikling. Langt størstedelen af alle virksomheder – ca. 80 procent – anvender dog slet ikke 3D-printere i produktudviklingen.

En naturlig forklaring på denne fordeling kan være, at virksomhedens nuværende processer ikke egner sig til produktiv anvendelse af teknologien. Virksomheden kan have en kort produktudviklingsproces eller fremstille produkter, der ikke egner sig til at teste med små serier og pilotproduktioner.

Det er nyt med 3D-print – og det har været kostbart. En analyse fra Singularity University of Salim Ismail fra 2015 viser, at priserne på 3D-print falder eksponentielt. Hvad der kostede $49.900 for industrien i 2005, var opnåeligt for almindelige forbrugere for $500 i 2012 og kostede i 2014 tilsvarende blot 100$.

Med skalering i den hast og størrelsesorden bliver 3D-print snart tilgængelig for selv meget små virksomheder.

Teknologisk Institut følger den udvikling nøje og giver løbende virksomheder adgang til at teste og afprøve nye 3D-print faciliteter.

PRODUKTION I DANMARK

Fakta om analysen

Analysen bygger på en repræsentativ spørgeundersøgelse med 578 SMV-virksomheder med fremstilling i Danmark. Analysen er udformet og gennemført af Analyse og Erhvervsfremme. Data er indsamlet af Jysk Analyse. Analysen er lavet i regi af ”Produktion i Danmark” og finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Desuden bygger analysen på resultater af tech-mining, hvor Analyse og Erhvervsfremme de seneste tre år har opbygget kapacitet til at udnytte patentdata til strategisk kortlægning af teknologier, videnmiljøer og førende virksomheder.