Strategisk erhvervsudvikling i kommuner

Leif Henrik Jakobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 74.

Videnproduktion - globaliseret og i vækst

Strategisk erhvervsudvikling i kommuner

Lave priser i Kina, handel på internettet, billig transport og høje energipriser skaber til stadighed nye erhvervsmæs­sige trusler og udfordringer. Den enkelte virksomhed eller kommunen kan ikke gøre meget ved de store udviklingsdy­namikker. Det betyder dog ikke, at kommunen er sat ud af spillet. Tværtimod er lokal erhvervsudvikling forbundet med evnen til at handle inden for disse rammer og også til at udfordre rammerne.

Teknologisk Institut samarbejder med kommuner om ud­vikling af lokale erhvervsstrategier. Her trækker vi på vores viden om de små og mellemstore virksomheders udfordrin­ger og på vores erfaring fra internationale projekter om konkurrencevilkår og virksomhedsudvikling.

Vi skaber et nyt videngrundlag og hjælper kommunen med en systematisk proces, der også tager udgangspunkt i en sammenhængende analyse af statistik og data, som, når de bliver koblet, ofte påviser helt nye potentialer. Der er ofte mange aktører i og uden for kommunen, der skal ak­tiveres for at bringe de lokale ressourcer i spil. Målet er at skabe vækst gennem unikke lokale ressourcer og optimale rammevilkår, som tager udgangspunkt i virksomhedernes markedssituation.

Det betyder også, at kommunerne i mange sammenhænge skal til at samtænke erhvervs- og vækstpolitikken med beskæftigelsesindsatsen og den lokale kompetencebase.