Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri

Søren  Iversen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 80.

Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri

NZEB-logo

Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri (NZEB – Net Zero Energy Buildings) havde til opgave at udvikle integrerede, intelligente teknologier til byggeriet, der sikrer betydelige energibesparelser og optimal anvendelse af vedvarende energi. Centret skulle i samarbejde med industrien skabe den nødvendige basis for en langsigtet bæredygtig udvikling i byggesektoren.

I udviklingen af energineutrale bygningskoncepter for nye og eksisterende bygninger har der været lagt vægt på at finde den optimale balance mellem energibesparelser og vedvarende energiproduktion i bygningen i samspil med energiforsyningssystemet, således at de samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. Forskningscenteret har analyseret optimale strategier for varmebesparelser i fremtidens energisystem. Yderligere information om forskningscentret kan findes på www.zeb.aau.dk.

Teknologisk Institut har deltaget meget aktivt i ZEB centret – både i ledelsen af det men også i udarbejdelsen af bl.a. rapporter. Rapporter, som Teknologisk Institut har deltaget i, kan downloades i det følgende.

Da centret startede var NZEB et nyt begreb, hvor det var nødvendigt at udvikle en definition. Dette er beskrevet i:

Det ses desværre ofte, at indeklimaet bliver glemt i jagten på en lavt energiforbrug, således at lavenergibyggeri har en tendens til specielt af overophede, men også i visse tilfælde have rum, der ikke kan opvarmes tilstrækkeligt. Centeret definerede bl.a. ved hjælp af internationale standarder hvilke parametre, man skal være opmærksom på, samt hvilke værdier, der bør overholdes. Dette er beskrevet i:

I ZEB centret blev der bl.a. produceret en hel del ph.d.’er. Ph.d.’er er typisk dygtige og dedikerede personer, men er også meget fokuserede på præcist det (mindre) område, de arbejder med. Det kan derfor være svært for udenforstående at få den fulde gavn af deres resultater. Derfor blev det vedtaget at sammenfatte resultaterne af forskningscenteret i tre koncentrerede publikationer:

  • Energineutralt byggeri – Definitioner og fremtidig rolle i samfundet
  • Energineutralt byggeri – Designprincipper og byggede eksempler for enfamiliehuse
  • Energineutralt byggeri – Tekniske Løsninger

Teknologisk Institut var hovedredaktør på publikationen "Energineutralt byggeri – tekniske løsninger", som kan downloades her:

Teknologisk Institut har desuden udført selvstændigt forsknings- og udviklingsmæssigt arbejde - læs mere via menuboksen øverst på siden.