Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri - Dokumentation af bygningers energiforbrug

Søren Østergaard Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 88.

Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri - Dokumentation af bygningers energiforbrug

Det ses ofte, at nye bygninger har et andet og ofte højere energiforbrug end beregnet i projekteringsfasen. Desuden er indeklimaet i bygningerne ofte ikke så godt som forventet.

At en bygning i brug har et højere energiforbrug end beregnet i projekteringsfasen, betyder ikke nødvendigvis, at bygningen er dårligere end forventet. Der findes mange grunde til, at bygninger ikke fungerer som beregnet i designfasen:

  • Input-fejl i det anvendte beregningsprogram, eller at beregningsprogrammet ikke kan håndtere specifikke komponenter i bygningen korrekt  
  • Ændringer i design af bygningen og/eller konstruktioner samt installationer i løbet af konstruktionsfasen
  • Anden anvendelse og behov end antaget i beregningsprogrammet
  • Andet vejrlig end anvendt i projekteringsfasen
  • For lidt fokus på indeklima både i projekterings- og konstruktionsfasen
  • Fejl i samt dårlig indregulering og commissioning af konstruktioner og installationer

På grund af ovenstående er det typisk ikke muligt at vurdere, om en bygningen fungerer som forventet blot ved at sammenligne det i projekteringsfasen beregnede energiforbrug med det målte årlige energiforbrug under drift. Det er nødvendigt at justere beregningsprogrammet i forhold til de aktuelle forhold, som bygningen bliver udsat for.

I rapporten "Guideline on documenting the performance of built low energy buildings" bliver der kort gennemgået en metode til justering af en beregningsmodel, således at en sammenligning mellem bygningens beregnede og målte energiforbrug kan ske på et fælles grundlag og dermed give en mere kvalificeret vurdering af bygningens energimæssige funktion. Hvis der stadig er stor forskel mellem beregnet og målt energiforbrug giver rapporten forslag til, hvordan det undersøges, om klimaskærm og installationer fungerer som de skal.

En dansk version af rapporten - dog uden kapitlet om undersøgelse af klimaskærm og installationer kan downloades her: