Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri - Varmepumper og gulvvarmeanlæg

Søren  Iversen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 80.

Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri - Varmepumper og gulvvarmeanlæg

Gulvvarmesystemer anvendes ofte i kombination med varmepumper. En årsag hertil er, at fremløbstemperaturen til gulvvarmesystemer typisk er lavere end til radiatorer. En lav fremløbstemperatur til den varmeafgivende enhed øger varmepumpens effektivitet.

Men undersøgelser viser, at det ofte i er nødvendigt at have en højere fremløbstemperatur end forventet, for at kunne varmehuset op. Det skyldes ofte, at varmeafgivelsen fra gulvet er lavere end forventet. I rapporten analyseres dette problem for lette gulvvarmesystemer.

Anden del af rapporten omhandler hvordan en varmepumpes effektivitet afhænger af fremløbstemperaturen samt af volumenstrømmen i varmeafgiversystemet. Det konkluderes, at fremløbstemperaturen bør være så lav som muligt, men også at volumenstrømmen gennem varmepumpen og afgiversystemet bør være så jævn som muligt. Denne del af rapporten har ledt til et EUDP-projekt ’Optimering af gulvvarme og varmepumpe systemer’ (https://energiforskning.dk/da/project/optimering-af-gulvvarme-og-varmepumpe-systemer), som nærmere skal undersøge den forventede store besparelse ved en bedre kontrol af fremløbstemperatur og flow-mønster.

Ovenstående rapport kan downloades her: