Styr på standarderne

Ronnie Ranch Høgstrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 04.

Styr på standarderne

Center for Produktudvikling har fået midler til mere fokus på Maskindirektivet, ATEX og PED fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Center for Produktudvikling har mange års erfaring med Maskindirektivet, ATEX og PED. I løbet af de næste tre år bliver disse kompetencer nu yderligere forstærket. Centret har nemlig søgt og modtaget ½ million kroner fra de såkaldte resultatkontraktmidler hos Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

- Resultatkontrakten hedder ”Teknologisk infrastruktur – standardisering, proficiency tests og akkreditering”. Kontrakten betyder, at vi nu har mulighed for at forstærke indsatsen omkring Maskindirektivet, ATEX og PED i den danske industri, og det er vi meget glade for, fordi vi oplever et stort behov i den retning, siger centerchef Claus Erichsen Kudsk fra Center for Produktudvikling. De kommende tre års arbejde omfatter også aktiv deltagelse i danske og europæiske netværks-samarbejder i forbindelse med implementering af relevante direktiver på områder, hvor direktivkrav og andre krav til produkter og processer baseres på standardisering.

Mange huller
- Der er masser af områder at sætte ind på. Bl.a. er det fortsat et problem, at der er så mange huller omkring standardiseringen, når det gælder helt nyudviklede maskiner og opfindelser. Vi har mange dygtige udviklere herhjemme, der helst ikke skal forsinkes, fordi deres opfindelse er svær at få standardiseret og sat i drift, siger Claus Erichsens Kudsk og fortsætter:

- Vi oplever, at der eksisterer et stadigt stigende behov for en indsats inden for områder, hvor den teknologiske udvikling går hurtigere end udviklingen på standardiserings- og harmoniserings-området. Der eksisterer simpelthen ikke altid standarder, der passer, og den formelle standardi-seringsproces går for langsomt i forhold til produkternes udviklingstempo. Der er derfor behov for, at vi sammen med relevante danske og internationale partnere opbygger viden om de de-facto standarder, der gælder for områderne, og som kan modificeres til en mere praktisk anvendelse, understreger Claus Erichsen Kudsk.

Et nemmere liv for robotter og brintbiler
En af Claus Erichsen Kudsks ambitioner er at skabe en lettere fødsel for robotter og brintbiler.

- Vi ved f.eks., at problemstillingen omkring standardiseringerne gælder for udvikling af mobile robotter, som skal færdes blandt mennesker. Den gælder også for udviklingen af elbiler og brintbiler - alle sikkerhedsaspekter ved f.eks. store batteripakker og mobile brintdrevne brændselsceller ligger uden for gældende standarder og regelsæt. Det er vigtigt for danske virksomheder at få klar besked om det, hvis udviklingen af disse teknologier skal ske i Danmark og i en takt, der fastholder Danmark som førende inden for udvikling af nye energiteknologier. Standardiseringsproblematikken berører også anvendelse af nye procesteknikker som f.eks. Rapid Manufacturing til fremstilling af sikkerhedskritiske komponenter. Målgruppen vil her blandt andet være virksomheder, der fremstiller og servicerer trykbærende anlæg, køleanlæg, lift- og personløftebranchen, producenter af eksplosivt udstyr og virksomheder, der har eksplosive zoner, producenter af specialmaskiner samt virksomheder, der køber maskiner og bygger disse sammen til større anlæg, slutter Claus Erichsen Kudsk.