Sund vækst i København

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Hvilke velfærdsteknologier vil forme en sundere hverdag for borgerne i København de kommende 10 år? Og hvordan kan anvendelsen af velfærdsteknologi medvirke til vækst, innovation og nye arbejdspladser?

Sund vækst i København

Hvilke velfærdsteknologier vil forme en sundere hverdag for borgerne i København de kommende 10 år? Og hvordan kan anvendelsen af velfærdsteknologi medvirke til vækst, innovation og nye arbejdspladser? Det var nogle af de spørgsmål Teknologisk Institut og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune stod over for i arbejdet med Sund Vækst 2025-planen for Københavns Kommune. Planen handler både om sundhed for borgerne og vækst for virksomhederne.

Sundhed for borgerne
Fremover vil en stor del af sundheden og omsorgen i Københavns Kommune blive leveret i hjemmet. Når en borger får brug for hjælp, kan velfærdsteknologi medvirke til at sikre en hurtig løsning. Det gælder både i forbindelse med genoptræning, ved kronisk sygdom eller hos ældre borgere. Københavns Kommune vil fremover fokusere på tidligt at nå de nydiagnosticerede borgere samt de borgere, der har fået en genoptræningsplan efter et hospitalsophold.

Vi har sammen med Københavns Kommune analyseret de velfærdsteknologier, der fremover kan understøtte kommunens indsats for, at borgerne får et sundere og mere aktivt liv. Projektet har udpeget de teknologier, der har størst effekt på borgernes sundhed, og som frem mod 2025 samtidig kan medvirke til at nedbringe omkostningerne for kronisk syge og ældre med plejebehov.

Sund Vækst-planen peger bl.a. på mulighederne i virtuel rehabilitering, telemedicinske løsninger målrettet diabetes, borgerettede informationsplatforme for medicinering, indkøb m.m.

Vækst for virksomhederne
Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 åbner op for et tættere og mere systematisk samarbejde med københavnere, medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, virksomheder og forskere. Det åbne samarbejde handler om at finde nye velfærdsteknologiske veje, og det får innovation og fornyelse af sundhed og omsorg til at gå hånd i hånd med vækst, eksport og arbejdspladser.

Analysen viser, at virksomheder, der i dag indgår i tæt samarbejde med kommunen og regionerne, også er de mest innovative.

Potentielt internationalt erhvervs- og vækstområde
Med en voksende aldrende befolkning i mange af de avancerede økonomier – og med færre ressourcer til off entlig velfærd i de kommende år – ser vi en øget interesse for IKT-baserede sundhedsydelser. Men markedet for IKT-baserede sundhedsydelser er stadig i sin vorden. Nye virksomheder har svært ved at tiltrække kapital. Et tilbagevendende argument er, at der fortsat mangler viden om forretningsmodeller, som kan være med til at kickstarte hele markedet for velfærdsteknologi på internationalt plan.

På den baggrund har Teknologisk Institut i samarbejde med Ernst & Young gennemført et markedsstudie om IKT og ældrevelfærd for EU-Kommissionen – TechnolAGE. Gennem tyve dybdegående internationale casestudier har vi tilvejebragt et solidt videngrundlag og forslag til udviklingsmodeller, som er blevet valideret af en række internationale nøglespillere.

Den viden, vi har opbygget, kan give et solidt afsæt for Teknologisk Instituts samlede indsats inden for velfærdsteknologi som et potentielt internationalt erhvervs- og vækstområde i nye typer af partnerskaber.