Sustainability in packaging Europe 2018: Fokus på udvidet producentansvar

Alexander  Bardenshtein

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 38.

Papkopper på bæredygtighedskonference

Sustainability in packaging Europe 2018: Fokus på udvidet producentansvar

Foto: Fuldt bionedbrydelige dog biobaserede kopper fra KOTKAMILLS (Finland). Papirkopper er normalt beklædt med oliebaseret plast eller voks for at forhindre gennemblødning af papiret. Denne kop er beklædt med et tyndt biobaseret bionedbrydeligt polymerlag som nedbrydes i havvandet hurtigere end selve papiret og derfor ikke frembringer nogle uopløste mikropartikler almindeligvis kendt som mikroplast.

En af de vigtigste funktioner for emballage i dag, er den øgede bæredygtighed. Arbejdet mod bæredygtige metoder til emballering og en cirkulær økonomi har en central indflydelse på, og er fokuspunkt og primært referencepunkt for emballageforsyningskæden. For at imødekomme bæredygtighedskravene, skabte Smithers Pira (smitherspira.com), den verdensomspændende myndighed for emballage, papir og printindustriens forsyningskæder; Sustainability in Packaing Europe – den eneste europæiske emballagebegivenhed, der giver et 360-graders perspektiv på de vigtigste udfordringer og løsninger som forsyningskæden står overfor for at udvikle sig hen mod en cirkulær økonomi. Konferencens program er planlagt i samarbejde med branchen og omfatter de seneste trends, teknologier, handelsvirksomheder og lovgivning. Sustainability in Packaging Europe 2018 havde deltagelse af 350 repræsentanter fra hele forsyningskæden, herunder de store fabrikanter.

I 2018 deltog Teknologisk Institut for første gang i Sustainability in Packaging Europe-arrangementet og præsenterede plakater og brochurer, der viste vores udvikling i retning af forbedret emballagebæredygtighed: Designmanual for emballageløsninger der kan genanvendes, støbt papiremballage med bionedbrydelige barrierelag mv.

Konferencen havde to halvdags sessioner, som tiltrak størstedelen af deltagerne. Den første session handlede om biobaserede emballager, specielt biobaseret plast og dets indvirkning på genvendelighed af emballage og om miljøet. Den anden handlede udelukkende om den globale udvikling af udvidet producentansvar, herunder hvordan det vil påvirke emballagedesign og virksomhedernes bæredygtighedsstrategier i forskellige lande. Denne session blev ledet af Viktor Bell, formand for Environmental Packaging International – en konsulentvirksomhed med speciale i overholdelse af miljøkrav, produktforvaltning og bæredygtighedsmål vedrørende emballage. Sessionen havde deltagernes uddelte opmærksomhed, idet de fleste lande rundt om i verden er ved at implementere udvidet producentansvars-programmer og forbrugerne kræver flere oplysninger om miljøressourcer og bæredygtighedsfaktorer fra varemærkeejerne.

Online nyhedsmagasin: Vil du modtage nyheder og artikler om plast og emballage i din indbakke? Tilmeld dig vores online nyhedsmagasin her. 

Faktisk blev de forskellige aspekter omkring implementering af udvidet producentansvar et af de centrale temaer på konferencen og de forskellige aspekter blev diskuteret både i hovedpræsentationerne og i plenarforsamlingerne. Der er ikke noget at sige til, at de delegerede fra alle led i værdikæden og fra hele Europa deltog i diskussionerne til trods for den store forskel i deres bæredygtighedspolitik for emballage. Det er rent faktisk sådan at udvidet producentansvar bruger økonomiske foranstaltninger til at tilskynde emballageproducenterne til at designe miljøvenlige produkter ved at holde producenterne ansvarlige for omkostningerne ved håndtering af emballagerne når de er udtjente. Denne tilgang adskiller sig fra produktforvaltning, som kun deler ansvaret på tværs af forvaringskæden af et pakket produkt, idet de forsøger at lette lokale myndigheders omkostninger til håndtering af emballageaffald ved at kræve, at producenterne internaliserer omkostningerne for genanvendelse i produktprisen. Med andre ord er udvidet producentansvar baseret på princippet om, at producenterne (typisk mærkeejere) har størst kontrol over produktdesign og markedsføring og derfor har den største mulighed, og ansvar, for at reducere affald og forbedre emballagebæredygtigheden. Desuden skal der indføres udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald i alle EU-landene senest d. 31. december 2024.

Denne tilgang til at lette omdannelsen af emballage til et element i den cirkulære økonomi er nyt for Danmark, der som det eneste land i EU ikke allerede har indført producentansvar. Det vil påvirke hele værdikæden fra produktion af emballage og produkter til affaldsbehandling i Danmark, hvilket er grunden til at dette emne vakte vores interesse. Det forenkler heller ikke problemet for Danmark, at EU endnu ikke har angivet en ensrettet tilgang til indførelsen af udvidet producentansvar. EU-landene bestemmer selv, hvordan systemet skal indrettes, og undersøgelsen viser, at Danmarks nabolande har valgt at gribe producentansvaret an på forskellige vis.

I Holland for eksempel har de en finansiel model, som betyder, at kommunen varetager hele emballageaffaldshåndteringen og afsætning til genanvendelse, mens virksomhederne pålægges at betale mindst 80 % af omkostningerne. Systemet dækker husholdningsemballage og ikkegenanvendeligt erhvervsemballage. Tysklands producenter har ansvaret for indsamling, sortering og afsætning af husholdningsaffald. Systemet dækker kun husholdningsaffald. I Tyskland er der konkurrence mellem 10 organisationer, og kommunerne kan byde på udbud på lige fod med private aktører. I Sverige har producenterne ansvaret for indsamling, sortering og afsætning af husholdnings- og erhvervsemballageaffald. 90% af markedet er kontrolleret af én nonprofit kollektivordning, der står for udbudsprocesserne. Belgierne har en hybridmodel, hvor kommunerne varetager indsamling og sortering af husholdningsemballageaffaldet, mens erhvervet selv afsætter materialerne til genanvendelse. Erhvervsemballage håndteres i et selvstændigt operationelt system.

Den danske regering har endnu ikke truffet en endelig beslutning om, hvilken udvidet producentansvarsmodel der skal gennemføres i Danmark. Vi følger udviklingen herom og vil løbende opdatere vores medlemmer i Medlemsinformation. Vi vil også på det kraftigste anbefale vores medlemmer, at de gør sig klar til indførelse af udvidet producentansvar ved genovervejelse eller planlægning af deres egen bæredygtighedsstrategi. Deltagelse i næste års Sustainability in Packaging Europe i novermber 2019 i Barcelona kunne uden tvivl være et godt udgangspunkt. En ting er sikkert, vi vil her hos Plast og Emballage på Teknologisk Institut være klar til at hjælpe vore medlemmer med at håndtere spørgsmålene omkring emballagegenanvendelighed og udvidet producentansvar.