Teknologisk Institut med i nyt asiatisk fødevareeventyr

Lars  Germann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 00.

Teknologisk Institut med i nyt asiatisk fødevareeventyr

Den 30. september 2010 underskrev Teknologisk Institut en aftale med det koreanske landbrugsministerium om at være samarbejdspartner i en international fødevaresatsning under navnet FOODPOLIS – et nyt sydkoreansk drømmeland for verdens førende fødevareproducenter. Den nye aftale giver både Instituttet og den danske fødevare- og emballageindustri en unik chance for – fra første parket – at følge det koreanske forsøg på at spinde guld på den vækst, der kommer til at præge det asiatiske fødevaremarked.  

I løbet af de næste fem år bruger den koreanske regering 2,8 milliarder danske kroner plus en række infrastrukturetableringer på at realisere drømmen om at skabe en af verdens førende fødvareklynger for fødevareeksport til det nordøstasiatiske marked. Efter prognoserne at dømme vækster dette marked eksplosivt og langt hurtigere end både det europæiske og nordamerikanske marked som følge af Asiens store befolkningstilvækst, den tiltagende velstand samt tendensen med at store dele af landbefolkningen flytter til storbyerne og dermed i større udstrækning får brug for præfabrikerede fødevarer. Præcis som det skete i Danmark og Europa i 1960érne og 70’erne, hvor det ene supermarked efter det andet skød op i byerne og rationaliserede hele dagligvareforsyningen fra producent til forbruger med emballagen som den nødvendige forudsætning.

- Alle aktører i fødevarebranchen er klar over, at opmærksomheden fremover skal rettes mod Asien – det er her, det sker, fortæller Jens-Christian Sørensen, centerchef for Emballage- og Transport. Han er netop kommet hjem fra et besøg i Østen og har med egne øjne set det store område, hvor koreanerne vil etablere FOODPOLIS.

- I øjeblikket er byen med dens industri- samt laboratoriearealer under opbygning i Iksan i den nordlige Jeolla provins et par hundrede kilometer syd for Seoul.

Satsningen er et resultat af den koreanske regerings ambition om at blive Nordøstasiens største fødevareleverandør, så landet kan opnå den samme globale position, som de har vist, de kunne inden for automobiler, elektronik og skibsbyggeri, beretter Jens-Christian Sørensen.

Disse hidtil stærke områder er nu under pres på grund af Koreas meget højere lønninger. Korea forudser og oplever nu som Vesteuropa et konkurrencetryk på auto-, elektronik- og skibsværftsindustrien. Korea er et velstående land i asiatisk sammenligning, og lønningerne op til 10 gange højere end i nabolande mod øst. Til sammenligning ligger den gennemsnitlige bruttoindkomst pr indbygger i Korea på 20.000 US$. I Kina er tallet 3590 US$, og i Thailand tjener indbyggeren i gennemsnit 3760 US$ brutto – og i Danmark er tallet 59.000 US$. Derfor leder den koreanske regering efter erhvervsområder, hvor der er en stigende efterspørgsel efter forarbejdede højkvalitetsvarer. Og forarbejdede, færdigpakkede fødevarer til det asiatiske marked i de næste 20 år tegner til at blive et eventyr af de helt store dimensioner.

En drøm bliver til en by
Indtil videre har koreanerne fået bygget noget af den infrastruktur op, som skal gøre det muligt at tiltrække et globalt netværk af førende aktører fra hele fødevareindustrien. Fx er der allerede etableret en 40 km lang dæmning, der har inddæmmet 401 kvadratkilometer i et tidligere marskområde, og et højhastighedstog til Seoul er under etablering og vil stå klar i 2014.

Tanken er, at der skal være plads til både nationale og internationale fødevare- og emballagevirksomheder samt internationalt orienterede eksperter og forskere inden for området. 

- Da jeg første gang blev præsenteret for ideen med FOODPOLIS, var jeg ikke et sekund i tvivl om, at koreanerne har gjort et enormt godt forarbejde, og at det her er en meget seriøs satsning, der er værd at interessere sig for, hvis man har en kommerciel interesse i det asiatiske fødevaremarkeds fantastiske vækst, siger Jens-Christian Sørensen.

I sommer blev Jens-Christian Sørensen på et standardiseringsmøde i Beijing kontakten af en repræsentant fra det nyt fødevare- og emballagenetværk i Korea, som står bag FOODPOLIS. Koreanerne vidste nemlig, at Teknologisk Institut er med i det skandinaviske fødevarerelaterede netværk Øresund Food Network, som det eneste forsknings- og udviklingslaboratorium på emballageområdet. Netværket består af alle universiteter og forskningsinstitutioner i Øresundsregionen og langt over 100 aktører på fødevaremarkedet herunder eksempelvis Carlsberg, Danisco og Novozymes og TetraPak. Øresund Food Network er sammen Food Valley med Wageningen universitet i Holland evalueret internationalt som de mest effektive fødevareklynger i verden.

Dansk ekspertise til Sydkorea
Og Jens-Christian Sørensen var ikke betænkelig ved at tage imod koreanernes udstrakte hånd i juni 2010 og sætte sin underskrift på en såkaldt paraplyaftale tre måneder senere. Denne aftale sikrer, at Instituttet på kommercielle præmisser kan levere forskellige løsninger til opbygningen af FOODPOLIS. Som det første i samarbejdet skal Teknologisk Institut hjælpe koreanerne med at opbygge et topmoderne emballagelaboratorium sammen med direktør Myung Hoon Lee, som er Ph.d. fra Michigan State University, og hans stab. Næsten alle i staben er amerikansk uddannede med en Ph.d. grad men også med lange karrierer fra Korea.

- Vores opgave bliver på kommercielle betingelser at hjælpe koreanerne med alt det praktiske, herunder måle ud til laboratoriet og lave tegninger til det, lave indkøbsliste med udstyret, indkøbe det, sætte det op, foretage prøvninger, certificeringer samt uddanne og træne medarbejderne i at bruge laboratorieudstyret, siger Jens-Christian Sørensen og tilføjer: Vi kommer fx også til at rådgive dem om management og strategisk udvikling, når de er kommet længere med at etablere et internationalt førende og kommercielt emballageinstitut.

- Jeg er glad for, at vi har fået opgaven med at bygge et emballagelaboratorium op i FOODPOLIS. Jeg tror, at det vil give os en unik indsigt i det Nordøstasiatiske fødevaremarked, idet koreanerne arbejder meget systematisk med kortlægning og evalueringer, siger Jens-Christian Sørensen og tilføjer: Vi får også mulighed for at indgå i forskningssamarbejde, som fører til en dybere indsigt i de emballagemæssige udfordringer og kundepræferencer i området. En viden som vi fremover kan drage nytte af på Instituttet også i forhold til vores kunder, der ønsker at få en bid af dén kage ved at eksportere til Asien eller lokalisere en produktion i området. Et af vores medlemmer, nemlig Glud og Marstrand, producerer allerede i Korea, og vi har løbende, blandet andet her i sommer, lavet prøvninger for dem og deres koreanske kunder, så Korea er slet ikke så langt væk, som nogle måske tror.

Hop med på vækstlokomotivet
Jens-Christian Sørensen forudser, at den nye samarbejdsaftale mellem Teknologisk Institut og det koreanske landbrugsministerium fremover kan give mange flere opgaver til Instituttet ikke kun på emballage- og transportområdet men også fx på køle- og plastområdet og hele fødevareteknologiområdet. Eksempelvis er DMRI er allerede i tæt kontakt til FOODPOLIS kommende fødevareinstitut på kvalitet og hygiejne.

Jens-Christian pointerer, at det er vigtigt, at alle chefer på Instituttet med relation til føderelaterede problemstillinger er opmærksom på det nye asiatiske eventyr i Sydkorea, som er ved at tage form – og at de kan bruge den nye aftale som afsæt til at komme med på vækstlokomotivet.

- Tingene sker ikke af sig selv! Hvis vi gider lære noget af det her koreanske initiativ, så kan vi få en plads på første parket i forhold til den hurtige udvikling, der sker i Asien. Men det er nu, vi skal rykke, hvis vi skal lykkes med at komme med til at skabe løsninger til dette fantastiske marked, slutter Jens-Christian Sørensen.    

Asiatisk fødevareeventyr

Her ses Jens-Christian Sørensen sammen med generaldirektøren for landbrugsministeriet og hans embedsmænd (tv) og nogle professorer (th). Alle var med, da paraplyaftalen (MoU) mellem Teknologisk Institut og det koreanske landbrugsministerium blev underskrevet.