Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Teknologisk Institut med til at skabe fremtidens elnet

Frank  Elefsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 50.

Teknologisk Institut med til at skabe fremtidens elnet

I 2025 skal halvdelen af Danmarks elforbrug komme fra vindenergi, og i 2050 skal vi være uafhængige af fossile brændstoffer. Teknologisk Institut er kommet med i en ny strategisk platform for innovation og forskning.
Det handler om intelligente elsystemer, som skal lette overgangen til vedvarende energikilder. iPower, som projektet hedder, involverer i alt 32 partnere fra industrien og forskningsverdenen.


Partnerne i iPower skal udvikle en sikker elforsyning, der i form af såkaldt ’Smart Grid teknologi’ gør det muligt at håndtere større mængder elektricitet fra vedvarende men variable energikilder som fx vindenergi, der per definition er svingende. Ideen er at energiforsyningen skal gøres intelligent, så vores elapparater ’vågner op’, når vinden tiltager, og der er masser af strøm og omvendt ’går i dvale’, når vinden aftager, og strømmen forsvinder. Men det skal ske på en måde, så vi stadig kan tage et varmt bad, bage et brød og se fjernsyn, når det passer os. Fryseren derimod kan godt kobles ud nogle timer, uden at oksemørbraden tør op, og vaskemaskinen kan snildt sætte i gang fx om natten, når vinden tager til i styrke. Behovet for en sådan fleksibilitet kan et intelligent elnet opfylde – og det skal iPower udvikle.

I gang nu Danmark!
Den 22. august var der officiel åbningsceremoni og kick-off dag for parterne i projektet iPower. Teknologichef Frank Elefsen fra Teknologisk Institut er ansvarlig for innovationsdelen i projektet, og han påpegede, at det er oplagt at få gjort Danmark til det sted, hvor erhvervslivet kan få demonstreret og testet Smart Grid teknologi. Og det haster!

- Vi har en stor andel af vedvarende energi især fra fluktuerende vindmøllestrøm, et robust elnet og et veludbygget fjernvarmenet. Og så har vi en bred politisk opbakning om de langsigtede mål samt en række innovative små og mellemstore virksomheder, der står på spring for at få testet deres produkter i et virkeligt miljø. Men vi skal handle hurtigt, da vores konkurrenter i udlandet kører meget hurtigt frem på området. Derfor er det vigtigt, at politikerne hurtigt opstiller nogle gunstige rammebetingelser og sætter nogle mål på den korte bane. Vi skal have svar på, hvor vi skal være i 2015, 2020 og 2025 for at nå de langsigtede mål i 2050, understregede Frank Elefsen.    

David Tveit, direktør for Energi og Klima, deltog også i åbningsmødet. Han kom i sit indlæg ind på, at vi er foran i Danmark på energiområdet, men at Industrien er under pres og har brug for innovation, der fører til nye smarte produkter. Og først når dét lykkes, kan et projekt som iPower kaldes en succes. Han slog fast, at han er optimistisk på projektets vegne, fordi det er lykkedes at samle så mange forskellige partnere, der repræsenterer både industrien, forskningsinstitutionerne og energisektoren.

- I vores fremtidige samarbejde skal vi hele tiden fokusere på at få forskningsresultaterne ud at virke på et kommercielt marked. Hvis vi skal nå i mål med en række langtidsholdbare løsninger og nogle konkrete produkter, som kan tages i brug inden for en kort årrække, er det afgørende, at vi hele tiden er åbne over for at udveksle viden i dette unikke netværk, som tæller nogle af de største spillere på energimarkedet og meget specialiserede virksomheder samt ’kloge hoveder’ fra forskningsverdenen, sagde David Tveit.

Teknologisk Institut er ’leader’ på flere såkaldte arbejdspakker, herunder fleksibelt elforbrug for mindre forbrugere, forbrugerinddragelse og intern formidling. Innovationsnetværket VE-Net har fået opgaven at koordinere videndelingen mellem de forskellige arbejdspakker. Det skal ske gennem strukturerede workshops og et interaktivt videndelings program ’VNV’, som er under udarbejdelse i VE-Net.

Fakta
iPower-platformens fulde navn er ’Strategisk Platform for Innovation og Forskning i Intelligent El’. iPower vil blive organiseret i syv parallelle arbejdspakker, der omfatter: Fleksibelt elforbrug; Drift af elnet; Kontrol og markedsdrift; Socio-økonomisk- og investorevaluering; Forbrugeradfærd og Formidling.

iPower platformen har fået tilsagn om støtte på 60 mio. dkk over de næste 5 år fra SPIR - Strategic Platform for Innovation and Research. Pengene bliver doblet op af parterne, hvilket giver et samlet budget på 120 mio. dkk. SPIR er et initiativ fra Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Formålet med SPIR er at skabe en ny samarbejdsmodel, hvor erhvervslivet og virksomhederne deltager aktivt i både planlægning og udførelse af forsknings- og innovationsaktiviteter.

De i alt 32 samarbejdspartnerne i iPower platformen er en lang række virksomheder og forskningsinstitutioner, der tilsammen repræsenterer alle de nødvendige kompetencer for at udvikle et smart grid. Heraf seks universiteter (fire af dem internationale) og 22 virksomheder (otte store og fjorten små og mellemstore virksomheder’).

Se alle partnerne på iPowers hjemmeside: www.iPower-net.dk

iPower


Gruppefoto fra iPower kick-off dagen, hvor blandt andre teknologichef Frank Elefsen og direktør David Tveit fra Teknologisk Institut deltog. Foto: Thorkild Amdi Christensen

 

Vindmølle
Fremover skal vi have mere vedvarende energi i et fleksibelt elnet – og en stor del af denne energi skal komme fra vindmøller.

Teknologichef Frank Elefsen
Teknologichef Frank Elefsen fra Teknologisk Institut er ansvarlig for innovationsdelen i projektet, og han påpegede, at det er oplagt at få gjort Danmark til det sted, hvor erhvervslivet kan få demonstreret og testet Smart Grid teknologi.